Ort för medarbetare: Stockholm

 • Ellie Vasilidioti

  19 april, 2024
  Ellie Vasilidioti är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2016 med särskilt intresse inom neuropsykiatri. I sin kliniska vardag har…
 • Aron Telde

  15 februari, 2024
  Aron Telde är leg psykoterapeut och handledare vid Institutet sedan 2015.
 • Tom Palmstierna

  15 februari, 2024
  Tom Palmstierna är examinator för uppsatsskrivandet och vetenskapsteoretiska avsnittet på den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen. Han är legitimerad läkare och specialist i…
 • Bengt Eriksson

  14 februari, 2024
  Bengt Eriksson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor i klinisk psykologi samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv…
 • Anna Mohlin

  14 februari, 2024
  I rollen som institutionssekreterare vid CBTI är Anna en nyckelfigur i den administrativa hanteringen av vårt psykoterapeutprogram. Med ett fokus…
 • Monika Hagen Virtanen

  14 februari, 2024
  Efter mer än 13 år som institutionssekreterare vid CBTI spelar Monika en central roll i den administrativa hanteringen av vår…
 • Georgios Karvelas

  14 februari, 2024
  Georgios Karvelas är socionom, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut. Georgios är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi från 2021…
 • Joakim Strandberg

  14 februari, 2024
  Joakim Strandberg är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare studier i genusvetenskap och sexologi. Joakim har arbetat inom socialtjänst med…
 • Gunilla Renholm-Lif

  14 februari, 2024
  Gunilla Renholm Lif är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad schematerapeut och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Gunilla har…
 • Susanna Gribbe

  14 februari, 2024
  Susanna Gribbe är socionom, leg. Psykoterapeut, familjeterapeut ,auktoriserad schematerapeut och handledare. Hon har ett övergripande ansvar för handledning inom Svenska…