Handledning

Skräddarsydd handledning

CBTI erbjuder skräddarsydd handledning inom områden som barn- och familjebehandling, vuxenpsykiatri samt primärvård. Våra erfarna handledare bistår även med mentorskap för ledningsgrupper och konfliktlösning på arbetsplatser. Kontakta oss för att skräddarsy ditt handledningsuppdrag.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

CBTI står till tjänst med vårt breda utbud av handledningstjänster. Vi erbjuder skräddarsydd handledning inom olika områden såsom barn-, ungdoms-, och familjebehandling, vuxenpsykiatri, socialtjänst och primärvård. Hos oss på CBTI finner du handledare med hög specialistkompetens och mångårig erfarenhet.

Genom att kontakta någon av våra institutionssekreterare kan du tydliggöra dina önskemål och behov för handledningsuppdraget. Dessutom kan flera av våra handledare bistå med mentorskap för chefer och ledningsgrupper samt erbjuda professionell medling och konfliktlösning på arbetsplatser.

Här kan du få kontakt med några av våra utbildade handledare.

Camilla Tell Järte
Studierektor, handledare samt föreläsare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
camilla@jarte.se
Läs mer

Camilla Tell Järte

Camilla Järte är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, certifierad schematerapeut och handledarutbildad. Hon har även gått ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi.

Sedan 2014 är Camilla knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Initialt som kursamanuens och sedan hösten 2017 som studierektor för psykoterapeututbildningen, sk steg 2. Camilla föreläser också regelbundet kring bl a stressrelaterade tillstånd, depression och olika ångesttillstånd samt kring mer övergripande teman såsom kognitiva och beteendemässiga interventioner utifrån KBT, schemateori och schematerapi.

Utöver den administrativa rollen som studierektor arbetar Camilla också som handledare, både inom utbildningssammanhang och i olika kliniska verksamheter såsom primärvård, företagshälsovård och inom kommunala verksamheter.

På sin privata terapimottagning träffar Camilla vuxna, ungdomar och par. Hon arbetar huvudsakligen med schemainriktad psykoterapi och har då fokus på hur frustrerade känslomässiga behov och ohjälpsamma hanterandestrategier kan bidra både till psykiskt lidande och svårigheter i olika sammanhang, inte minst i nära relationer.

Maria Halvares Ros
Handledare, socionom, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
maria@mindcare.se
Läs mer

Maria Halvares Ros

Maria är socionom, leg psykoterapeut, certifierad schematerapeut på avancerad nivå och handledare. Maria har lång erfarenhet av behandling inom primärvården, multimodal rehabilitering för smärtproblematik och behandling inom socialtjänsten. Hon är knuten till institutet sedan 2010 och är verksam som psykoterapeut för individer, par och som handledare.

Susanna Gribbe
Ansvarig för utbildningshandledning samt handledare, socionom, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
gribbe.susanna@gmail.com
Läs mer

Susanna Gribbe

Susanna Gribbe är socionom, leg. Psykoterapeut, familjeterapeut ,auktoriserad schematerapeut och handledare. Hon har ett övergripande ansvar för handledning inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Susanna har under 1980-talet arbetat med ungdomar och vuxna med olika typer av missbruk. Därefter med behandling och utredning av ungdomar med olika beteendeproblem samt med par, familje- och individuella terapier inom vuxenpsykiatrin. Hon har också olika handledningsuppdrag inom psykiatri (primär, sluten, vuxen och ungdomar).

Poul Perris
Rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt av ISST auktoriserad schematerapiutbildare
poul.perris@cbti.se
Läs mer

Poul Perris

Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.

Anna-Rosa Perris
Utbildningsansvarig för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare och handledare. leg. läkare (spec. inom barn- och ungdomspsykiatri), leg. psykoterapeut samt certifierad Theraplayutbildare
anna-rosa.perris@cbti.se
Läs mer

Anna-Rosa Perris

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare.

Anna-Rosa var verksam vid Barn- och ungdoms psykiatriska kliniken, BUP, Norrlands universitetssjukhus under åren 1997 t.o.m. 2009.

Sedan 2009 arbetar Anna-Rosa heltid vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Hon är verksam vid Institutets två filialer, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt på Skolgatan 35 i Umeå.

Anna-Rosa är utbildningsansvarig för grundutbildningen sk steg 1 vid Sabbatsbergs sjukhus. Hon är en van föreläsare och föreläser regelbundet vid Institutets olika utbildningar men skräddarsyr även föreläsningar till bland annat förskola/skola, socialtjänst, landsting och olika privata verksamheter.

Sedan 1997 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldern 0–18 år samt ADD/ADHD utredningar av vuxna. Specialintresse är olika former av relationssvårigheter/samspelssvårigheter/ anknytningsproblematik. Adopterade och deras familjer, familjehemsplacerade barn och ungdomar, familjehem, biologiska föräldrar samt personer med olika behov utifrån neuropsykiatrisk problematik.

I terapier träffar Anna-Rosa personer i alla åldrar, familjer och par. Anna-Rosa är i Sverige en av få certifierade terapeuter, handledare och utbildare i samspelsbedömningen och behandlingen MIM/Theraplay.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker