Utbildning

Psykoterapeut­programmet (KBT)

90 högskolepoäng
Psykoterapeutprogrammet vid CBTI är unikt i Sverige. Här ges du, utöver möjligheten att utveckla och fördjupa dina färdigheter i traditionell KBT, även utbildning i schematerapi.
"Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet."
Jörgen Fredholm Nylander
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Ny utbildning startar den 11/1, 2024 med inriktning på vuxna. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart och omfattar teoretiska föreläsningar, seminarier, eget klientarbete under handledning, (både i grupp och individuellt) och egenterapi (30 tim). Studenterna kommer även denna gång att kunna erbjudas att ingå i en ”behovsgrupp”, vilket är en uppskattad schematerapeutisk egenterapi i gruppformat, (motsvarande 30 timmar). Egenterapin bekostas separat och får ej vara digital samt måste genomföras av leg.psykoterapeut.

Den teoretiska undervisningen äger rum i Institutets lokaler Dalagatan 9A. Den omfattar en heldag (torsdagar jämna veckor) varannan vecka, c:a 80 t/termin. Tidpunkt för handledning meddelas studenten i slutet av första terminen och infaller annan veckodag än föreläsningsdagen.

Utbildningen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap och kompetens att självständigt kunna tillämpa kognitiva och beteendeinriktade terapier. Huvudfokus ligger på den schematerapeutiska ansatsen. Ledorden är vetenskaplig praktik, evidensbaserad metodik och interpersonell färdighet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer samt övrig personal med högskoleexamen motsvarande 180 poäng inom ett människovårdande yrke (120 poäng enligt gamla beräkningsnormer). Sökanden måste arbeta inom ett människovårdande yrke, ha en grundutbildning i psykoterapi och minst 30 timmar egenterapi med leg. Psykoterapeut (ej digitalt). Sökanden skall även uppvisa ett intyg från arbetsgivaren (eller egen skriftlig försäkran) om att hon/han under den tid utbildningen pågår har arbetsuppgifter med psykoterapeutiska inslag till minst 50% samt att hon/han medges utrymme för studier motsvarande 1 dag/vecka. Sökanden som inte har en grundutbildning i psykoterapi med KBT inriktning måste ha genomgått Institutets introduktionskurs i KBT (50 tim) med godkänt resultat. Sökanden skall även med intyg styrka att han/hon haft regelbunden handledning efter avslutad grundutbildning. Personlig intervju föregår slutgiltig antagning.

Kursledning

Poul Perris
Rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt av ISST auktoriserad schematerapiutbildare
poul.perris@cbti.se
Läs mer

Poul Perris

Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.

Camilla Tell Järte
Studierektor, handledare samt föreläsare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
camilla@jarte.se
Läs mer

Camilla Tell Järte

Camilla Järte är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, certifierad schematerapeut och handledarutbildad. Hon har även gått ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi.

Sedan 2014 är Camilla knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Initialt som kursamanuens och sedan hösten 2017 som studierektor för psykoterapeututbildningen, sk steg 2. Camilla föreläser också regelbundet kring bl a stressrelaterade tillstånd, depression och olika ångesttillstånd samt kring mer övergripande teman såsom kognitiva och beteendemässiga interventioner utifrån KBT, schemateori och schematerapi.

Utöver den administrativa rollen som studierektor arbetar Camilla också som handledare, både inom utbildningssammanhang och i olika kliniska verksamheter såsom primärvård, företagshälsovård och inom kommunala verksamheter.

På sin privata terapimottagning träffar Camilla vuxna, ungdomar och par. Hon arbetar huvudsakligen med schemainriktad psykoterapi och har då fokus på hur frustrerade känslomässiga behov och ohjälpsamma hanterandestrategier kan bidra både till psykiskt lidande och svårigheter i olika sammanhang, inte minst i nära relationer.

Kommande kursstarter

VT25 - HT27

Startdatum:
15 jan 2025
Sista ansökan:
15 nov 2024
Plats:
Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm
Kostnad:
44 000 kr + 25% moms per termin
Ansök

Låt oss hjälpa till

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.
info@cbti.se
OM CBTI

Genuint engagemang och en familjär kultur

Med rötter tillbaka till 1980-talet och introduktionen av kognitiv terapi i Sverige, har vi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) varit vägledande inom psykoterapeutisk utbildning, forskning och behandling.

Som lärosäte är vi starkt förankrade i det tidiga samarbetet mellan professor Carlo Perris och Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, samt senare Poul Perris och Dr Jeffrey Young, schematerapins grundare.

Hos CBTI får du omfattande utbildning för att utföra både kortare insatser vid enklare problematik och mer djupgående behandlingar vid komplexa psykologiska tillstånd.

Här kan du växa och utvecklas både som individ och psykoterapeut!

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker