Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.