Utredning vuxen

Neuropsykiatrisk utredning vuxna

Information om neuropsykiatrisk utredning vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi vid Umeåenheten.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

I Umeå ges möjlighet till fördjupad neuropsykiatrisk utredning av vuxna med avseende på kognitiv nivå, ADD/ADHD samt screening av symtom förekommande vid autism.

Vid intresse av eventuell utredning vänligen kontakta Anna-Rosa Perris på anna-rosa.perris@cbti.se

Målsättningen är att förlägga utredningstiderna under två på varandra följande veckor. Sammanlagt 6 timmar för fördjupad anamnes och somatiskt status hos läkare och 6 timmar för testning hos psykolog. Timmarna fördelas jämnt under veckorna för att optimera förutsättningarna för den som utreds. Formulär för självskattning av olika symtom sker digitalt.

Delar av tiden ingår samtal med egenvald/-a närstående för komplettering av anamnes.
Återgivning sker under v 3. Behövs ytterligare åtgärder skickas remiss för detta.

Lokal

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Skolgatan 35, 903 25 Umeå

Kontaktpersoner

Anna-Rosa Perris
Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri
Leg psykoterapeut och KBT handledare
Mobil: 070-2869632
Mail: anna-rosa.perris@cbti.se

Berit Printz
Leg psykolog, leg psykoterapeut
KBT handledare
Mobil: 070-597 25 89
Mail: berit.printz@telia.com

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker