Umeåenheten

Umeåenheten

Umeåenheten är belägen i centrala Umeå och kan bland annat erbjuda terapisamtal, skräddarsydda föreläsningar, handledning både enskilt eller i grupp, föräldrautbildningar samt neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Terapisamtal hos legitimerade psykoterapeuter

På praktiken i Umeå erbjuder erfarna legitimerade psykoterapeuter terapier för personer i alla åldrar, familjer och par.

Skräddarsydda föreläsningar och utbildningar

Vi har sedan ett antal år skräddar sytt olika föreläsningar och utbildningar utifrån beställarens önskemål. Nedan följer några exempel:

  • Målinriktade samtal utifrån Sokratisk samtalsmetodik
  • Utbildningar för personal som önskar fördjupa sina kunskaper i samtalsmetodik och/eller handledning
  • Föräldrautbildning utifrån barns grundläggande känslomässiga behov.
  • Grundläggande kunskaper om olika psykiatriska tillstånd som är viktiga att ha kännedom om utifrån den verksamhet man arbetar i.
  • Frågeställningar som kan finnas hos adopterade och familjehemsplacerade barn och deras familjer.

Handledning

Vi kan erbjuda handledning i grupp och/eller individuell handledning utifrån olika teoretiska modeller beroende av behov och önskemål.

Neuropsykiatriska utredningar

Hos våra utredare finns en lång erfarenhet av att göra fördjupade neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar med avseende på kognitiv nivå, ADD/ADHD och autism. Specialinriktning är flickor med svårigheter inom NPF.

Vuxna kan erbjudas utredning av kognitiv nivå samt ADD/ADHD.

Olika former av samspelsbedömningar och behandlingar av föräldrar, barn och ungdomar

Under flera år har vi gått olika utbildningar i hur man kan titta på och bedöma kvalitén i relationen mellan förälder och barn/ ungdom. Samspelsbedömningar som antingen sker på vår mottagning eller i hemmet.

Samspelsbedömningens syfte är att lyfta fram och stärka föräldern i de situationer som fungerar väl och att stötta och hjälpa föräldern att finna nya alternativa strategier i de situationer där förälderns/-arnas nuvarande strategier är otillräckliga.

Vår devis

Vår målsättning är att skräddarsy våra insatser tillsammans med berörda parter utifrån den problematik man söker för.

Vi som arbetar på Umeåenheten

Anna-Rosa Perris
Läkare specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut och utbildad handledare. Certifierad Theraplay-terapeut
anna-rosa.perris@cbti.se
Läs mer

Anna-Rosa Perris

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare.

Anna-Rosa var verksam vid Barn- och ungdoms psykiatriska kliniken, BUP, Norrlands universitetssjukhus under åren 1997 t.o.m. 2009.

Sedan 2009 arbetar Anna-Rosa heltid vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Hon är verksam vid Institutets två filialer, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt på Skolgatan 35 i Umeå.

Anna-Rosa är utbildningsansvarig för grundutbildningen sk steg 1 vid Sabbatsbergs sjukhus. Hon är en van föreläsare och föreläser regelbundet vid Institutets olika utbildningar men skräddarsyr även föreläsningar till bland annat förskola/skola, socialtjänst, landsting och olika privata verksamheter.

Sedan 1997 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldern 0–18 år samt ADD/ADHD utredningar av vuxna. Specialintresse är olika former av relationssvårigheter/samspelssvårigheter/ anknytningsproblematik. Adopterade och deras familjer, familjehemsplacerade barn och ungdomar, familjehem, biologiska föräldrar samt personer med olika behov utifrån neuropsykiatrisk problematik.

I terapier träffar Anna-Rosa personer i alla åldrar, familjer och par. Anna-Rosa är i Sverige en av få certifierade terapeuter, handledare och utbildare i samspelsbedömningen och behandlingen MIM/Theraplay.

Berit Printz
Psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare. Certifierad Theraplay-terapeut.
berit.printz@telia.com
Läs mer

Berit Printz

Berit Printz är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, KBT handledare samt Certifierad Theraplay-terapeut. Berit har en mångårig erfarenhet av arbete inom Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Umeå Universitetssjukhus, men arbetar sedan 2009 i privat regi med att kliniskt träffa vuxna, par, barn, ungdomar och familjer. Sedan 1998 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Berit arbetar även med föreläsning/utbildning samt handledning till personalgrupper inom kommun och landsting.

Ett huvudintresse är utredning och behandling av barn/ungdomar med en mångfasetterad problematik, ett annat är att arbeta med vuxna och par utifrån ett schematerapeutiskt perspektiv. Berit arbetar även med CFT, Compassion Focused Therapy.

Inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi arbetar Berit med föreläsning/utbildning samt gör neuropsykiatriska utredningar tillsammans med dr Anna-Rosa Perris.

Britta Sundberg
Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. Certifierad utbildare i MIM och Theraplay
sundbergbritta@gmail.com
Läs mer

Britta Sundberg

Britta Sundberg är legitimerad psykolog och psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt terapeut, handledare och utbildare i samspelsmetoden MIM/Theraplay.

Britta har arbetat inom BUP-verksamhet under lång tid. Parallellt har hon varit verksam i sin egen privata verksamhet där hon har bedrivit familjebehandling, handledning och utbildning. Hon har också ett mångårigt samarbete med Umeå universitet där hon handleder psykologstudenter i deras psykoterapeutiska klientarbeten.

Brittas huvudintresse är samspelet mellan barn och föräldrar, anknytningsproblematik och relationssvårigheter i familj. Hon är sedan länge utbildad i samspelsbedömningen MIM och sampelsbehandlingen Theraplay, en metod som hon tillsammans med en kollega introducerade i Sverige kring år 2000. Britta arbetar med familjer samt handleder och utbildar i metoden.

Ellie Vasilidioti
Leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri
Ellie@elvabarnpsykiatri.se
Läs mer

Ellie Vasilidioti

Ellie Vasilidioti är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2016 med särskilt intresse inom neuropsykiatri. I sin kliniska vardag har hon följt hundratals barn och ungdomar med diagnos ADHD/ADD men utöver det, även autism, trotssyndrom, ångest, depression eller inlärningssvårigheter, dyslexi, språkstörning. Ellie är grundare till ELVA Barnpsykiatri som har tagit emot familjer och patienter sedan november 2022.

Anna Wilder Hjerppe
Leg. Psykoterapeut, Socionom
annahjerppe@gmail.com
Läs mer

Anna Wilder Hjerppe

Anna är utbildad socionom och leg psykoterapeut och är sedan 2024 knuten till Svenska institutets enhet i Umeå.

Hon har erfarenhet inom specialistpsykiatri, multimodal rehabilitering inom långvarig smärta samt individuell och systemisk öppenvårdsbehandling inom socialtjänst med unga vuxna.

På sin privata mottagning arbetar Anna med KBT- och Schematerapeutisk inriktning och tar emot unga vuxna och vuxna.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker