Britta Sundberg är legitimerad psykolog och psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt terapeut, handledare och utbildare i samspelsmetoden MIM/Theraplay.

Britta har arbetat inom BUP-verksamhet under lång tid. Parallellt har hon varit verksam i sin egen privata verksamhet där hon har bedrivit familjebehandling, handledning och utbildning. Hon har också ett mångårigt samarbete med Umeå universitet där hon handleder psykologstudenter i deras psykoterapeutiska klientarbeten.

Brittas huvudintresse är samspelet mellan barn och föräldrar, anknytningsproblematik och relationssvårigheter i familj. Hon är sedan länge utbildad i samspelsbedömningen MIM och sampelsbehandlingen Theraplay, en metod som hon tillsammans med en kollega introducerade i Sverige kring år 2000. Britta arbetar med familjer samt handleder och utbildar i metoden.