Kurs

Schematerapiutbildning – modul A

Den här kursen ger dig såväl en översikt av schematerapi och schematerapeutisk behandling, som en fördjupad genomgång av de teoretiska och kliniska grundbegreppen.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori.

Vid personlighetsstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med Emotionellt instabil personlighetsstörning. Se t.ex den svenska läroboken i Schematerapi: Schematerapi en klinikers handbok, Natur och Kultur 2016.

Moduler

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler (A-E), där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. För att få gå varje modulsteg krävs att den tidigare modulen är godkänd. Modul A-C arrangeras av Institutet. Modul D-E arrangeras externt.

Modul A 2 dagar. Kursen innebär en genomgång av teorin och den konceptuella modellen. Den ger kunskap att kartlägga, förstå och beskriva patienter ur ett schemaperspektiv samt att känna igen och förstå de olika modes (tillstånd) patienten uppvisar i terapirelationen. För godkänd kurs krävs närvaro bägge kursdagarna.

Modul B 2 dagar. Kursen innebär att den teoretiska modellen omsätts i en konkret förståelsemodell av enskilda patienter. Genom föreläsning och övningar tydliggörs hur aktuellt lidande och aktuella problem kan kopplas till specifika bakgrundsfaktorer och aktuella vidmakthållande faktorer. Vidare diskuteras en behovsanpassad behandlingsplanering för enskilda patienter. Förkunskapskrav är minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), godkänd modul A samt godkänd hemskrivning inför modul B.

Modul C 4 dagar. Kursen består huvudsakligen av parövningar och rollspel för att lära sig emotiva, kognitiva och beteendeinriktade tekniker som syftar till intrapsykisk, relationell och kontextuell förändring. Förkunskapskrav är godkänd modul A och B.

Modul D. Denna modul innebär att den blivande schematerapeuten på eget initiativ får fördjupa sig i någon aktuell aspekt av schematerapi (så som schematerapi för par; schematerapi i grupp; schematerapi för ungdomar etc.) genom att deltaga i en workshop eller konferens. Förkunskapskrav för modul D är godkänd modul A. Denna modul behöver alltså inte komma i följd med de övriga.

Modul E. Handledning. Godkända terapeuter för schematerapihandledning rekommenderas under modul C.

Utbildningar i schematerapi enligt modulmodellen kommer fortlöpande att erbjudas vid Institutet.

Certifiering

Certifieringen görs av ISST (International Society for Schematherapy). Man är berättigad att ansöka om certifiering efter godkänd modul A-E. Certifieringen är på två nivåer.

För att ansöka på standardnivån skall handledningen (modul E) inneburit minst 80 terapitimmar under minst 1 år för två patienter och minst 20 handledningstillfällen.

För att ansöka på avancerad nivå skall den sökande vara legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Vidare skall handledningen (modul E) inneburit minst 160 terapitimmar under minst 2 år för 4 patienter och minst 40 handledningstillfällen.

För ytterligare information hänvisas till hemsidan för ISST.

Kurslitteratur

 • Gyllenhammar, G, Perris, P (2016): Schematerapi. Natur och Kultur. Ingår i kursavgiften.

  Kursledning

  Poul Perris
  Rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt av ISST auktoriserad schematerapiutbildare
  poul.perris@cbti.se
  Läs mer

  Poul Perris

  Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

  Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

  Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

  Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

  Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

  Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.

  Camilla Tell Järte
  Studierektor, handledare samt föreläsare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
  camilla@jarte.se
  Läs mer

  Camilla Tell Järte

  Camilla Järte är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, certifierad schematerapeut och handledarutbildad. Hon har även gått ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi.

  Sedan 2014 är Camilla knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Initialt som kursamanuens och sedan hösten 2017 som studierektor för psykoterapeututbildningen, sk steg 2. Camilla föreläser också regelbundet kring bl a stressrelaterade tillstånd, depression och olika ångesttillstånd samt kring mer övergripande teman såsom kognitiva och beteendemässiga interventioner utifrån KBT, schemateori och schematerapi.

  Utöver den administrativa rollen som studierektor arbetar Camilla också som handledare, både inom utbildningssammanhang och i olika kliniska verksamheter såsom primärvård, företagshälsovård och inom kommunala verksamheter.

  På sin privata terapimottagning träffar Camilla vuxna, ungdomar och par. Hon arbetar huvudsakligen med schemainriktad psykoterapi och har då fokus på hur frustrerade känslomässiga behov och ohjälpsamma hanterandestrategier kan bidra både till psykiskt lidande och svårigheter i olika sammanhang, inte minst i nära relationer.

  Kommande kursstarter

  19 sep 2024
  Kursdatum:
  19 sep – 20 sep, kl 09:00 – 16:00
  Sista anmälan:
  30 aug 2024
  Plats:
  Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm
  Kostnad:
  7 000 kr + 25% moms. För- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.
  Anmäl

  Låt oss hjälpa till

  Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.
  info@cbti.se
  OM CBTI

  Genuint engagemang och en familjär kultur

  Med rötter tillbaka till 1980-talet och introduktionen av kognitiv terapi i Sverige, har vi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) varit vägledande inom psykoterapeutisk utbildning, forskning och behandling.

  Som lärosäte är vi starkt förankrade i det tidiga samarbetet mellan professor Carlo Perris och Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, samt senare Poul Perris och Dr Jeffrey Young, schematerapins grundare.

  Hos CBTI får du omfattande utbildning för att utföra både kortare insatser vid enklare problematik och mer djupgående behandlingar vid komplexa psykologiska tillstånd.

  Här kan du växa och utvecklas både som individ och psykoterapeut!

  Röster från våra studenter

  “Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

  Jörgen Fredholm Nylander

  “Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

  Helena Nilsson

  “Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

  Joakim Hansson

  “Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

  Josefin
  Familjebehandlare

  “Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

  Lorraine Lyttle

  “Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

  Jenny Buscato Näktergal

  “Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

  Eva Balcker