Integritetspolicy

Integritetspolicy

För att skydda din integritet följer institutet de bestämmelser som finns i patientdatalagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Socialstyrelsen och Datainspektionen utfärdar.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Dina personuppgifter i våra vårdregister

När du besöker Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi för behandling registreras dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg behandling. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra institutets verksamhet. För att skydda din integritet följer institutet de bestämmelser som finns i patientdatalagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Socialstyrelsen och Datainspektionen utfärdar.

Patientjournalen

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis verksamheter är skyldiga att föra patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som ditt personnummer, namn, adress, telefon, närstående, bakgrunden till vården, uppgift om sjukdomshistorik, diagnoser och liknande, samt uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs för att föra journal, vid neuropsykiatrisk utredning och upprätta annan dokumentation, utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om vården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Institutet har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen även om du inte har gett oss ditt samtycke. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.

GPDR – www.cbti.se

Din personliga integritet är viktig för oss på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Därför är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. Nedan information gäller endast för webbplatsen www.cbti.se och för den information som samlas in på webbplatsen.

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom Institutets verksamhet. Den här webbsidan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra gällande dem.

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du som anställd vid institutet, student, utbildare, handledare eller som utomstående intressent eller gäst välkommen att i första hand kontakta din chef, din kontaktperson eller den ansvariga för en kurs eller utbildningsprogram. Du är också välkommen att kontakta någon av de medarbetare som arbetar särskilt med personuppgiftsfrågor vid institutet, se kontaktuppgifter längst ner på den här webbsidan.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (org.nr 556329-2092) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamål

Behandling som sker är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett beslut om antagning. Syftet med behandlingen är att upprätta god registervård och att sköta studentadministrationen, för att identifiera, kontakta och administrera inom institutets verksamhet.

Rättslig grund

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi behandlar personuppgifter endast när det finns laglig grund. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi kan stödja sig på de rättsliga grunderna: uppgift av allmänt intresse, rättslig förpliktelse, avtal, samtycke eller intresseavvägning vid behandling av dina personuppgifter.

Lagring

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas av institutet och dess personal. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Institutets webbplats cbti.se

Institutets webbplats använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som skapas och lagras på din enhet när du besöker vår webbplats och som innehåller information om besöket.

Vi använder cookies för att vissa tjänster och funktioner som gör webbplatsen bättre för dig som besökare ska fungera. Vi använder också cookies för att samla in information om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som besöks och hur lång tid besöket varar, i statistiska syften och för att anpassa och förbättra webbplatsen.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi registrerar och behandlar i sina register om dig.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen med dina klagomål.

Dataskyddsombud

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi har utsett dataskyddsombud. Du kan kontakta dataskyddsombudet genom e-post dataskyddsombud@cbti.se, ringa 08 – 690 52 60 eller posta ett brev till:

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Dataskyddsombud
Box 6401
113 82 Stockholm

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker