Utbildning

Grundutbildning i KBT (Steg 1)

Den här utbildningen ger dig en gedigen teoretisk och praktisk grund att stå på för att kunna förstå och behandla patienter utifrån olika evidensbaserade KBT ansatser.
"Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori."
Eva Balcker
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

KBT är ett paraplybegrepp som inrymmer flertalet evidensbaserade terapimodeller utifrån kognitiv teori (”K”) och inlärningspsykologiska principer (”B”). Idag finns det KBT modeller för behandling av individ så väl som familj i allt från avgränsade symtomstörningar till komplexa personlighetsrelaterade lidanden och problem.

Den övergripande metodiken och relationen till patienten, familjen i en KBT inriktad terapi är strukturerad, framåtsträvande, empatisk, öppen och direkt. Man ser på den aktuella problematiken och livssituationen utifrån ett transdiagnostiskt synsätt. Individen ses ur ett helikopterperspektiv vilket inkluderar information från dåtid och nutid. Detta för att möjliggöra ändamålsenliga förändringar som kontinuerligt utvärderas utifrån aktuella behov och uppsatta delmål och huvudmål.

Utbildningen är certifierad av samt upplagd i enlighet med riktlinjer från Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT). Utbildningen sträcker sig över tre terminer på halvfart. Den omfattar en heldag teori termin 1, i undantagsfall kan en undervisningsdag läggas en annan veckodag, sannolikt en fredag vid t.ex “röda dagar”.

Termin 2 och 3 en halvdag teori varje fm och under ef.m tillkommer utifrån påbörjat patientarbete, grupphandledning motsvarande 3 handledningssessioner/ef.m. Handledningen kan infalla annan veckodag. För intyg om genomgången grundutbildning motsvarande s.k. steg 1 krävs vid avslutad utbildning genomgången egenterapi 30 timmar hos leg. psykoterapeut (ej digitalt). Dessa 30 timmar får delas upp på två leg. psykoterapeuter med minst 10 timmar/terapeut för att godkännas.

Utbildningens teoretiska bas utgörs av grundläggande kunskaper inom områdena utvecklingspsykologi, neurobiologi, emotionsteori, modern inlärningspsykologi, kognitiv teori och psykologi, integrerade kognitiva beteendemodeller och psykopatologi. I anslutning till detta ges bland annat orienterande kunskaper inom bland annat områdena vetenskapsteori, migration, sexologi, forskningsmetodik och etik.

Olika allmänpsykiatriska tillstånd kopplas samman med tillgänglig evidensbaserad KBT metodik.

Utbildningen omfattar egna studier, praktisk tillämpning av olika tekniker, egna övningar samt eget terapeutiskt arbete under handledning. Under handledning och i undervisning ingår momentet professionell utveckling och självkännedom. Examination sker teoretiskt och praktiskt. Teoretiskt i form av skriftlig tentamen, inlämning av grupparbeten, olika skriftliga hemuppgifter. Praktiskt i form av obligatorisk närvaro, under handledning av aktuell patient som summeras i slutet av terapin i form av en skriftlig patientterapisammanfattning.

Målgrupp

För dig som arbetar minst 50 % inom människovårdande yrke där intyg går att få om att samtal ingår som en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Kursledning

Anna-Rosa Perris
Utbildningsansvarig för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare och handledare. leg. läkare (spec. inom barn- och ungdomspsykiatri), leg. psykoterapeut samt certifierad Theraplayutbildare
anna-rosa.perris@cbti.se
Läs mer

Anna-Rosa Perris

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare.

Anna-Rosa var verksam vid Barn- och ungdoms psykiatriska kliniken, BUP, Norrlands universitetssjukhus under åren 1997 t.o.m. 2009.

Sedan 2009 arbetar Anna-Rosa heltid vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Hon är verksam vid Institutets två filialer, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt på Skolgatan 35 i Umeå.

Anna-Rosa är utbildningsansvarig för grundutbildningen sk steg 1 vid Sabbatsbergs sjukhus. Hon är en van föreläsare och föreläser regelbundet vid Institutets olika utbildningar men skräddarsyr även föreläsningar till bland annat förskola/skola, socialtjänst, landsting och olika privata verksamheter.

Sedan 1997 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldern 0–18 år samt ADD/ADHD utredningar av vuxna. Specialintresse är olika former av relationssvårigheter/samspelssvårigheter/ anknytningsproblematik. Adopterade och deras familjer, familjehemsplacerade barn och ungdomar, familjehem, biologiska föräldrar samt personer med olika behov utifrån neuropsykiatrisk problematik.

I terapier träffar Anna-Rosa personer i alla åldrar, familjer och par. Anna-Rosa är i Sverige en av få certifierade terapeuter, handledare och utbildare i samspelsbedömningen och behandlingen MIM/Theraplay.

Petra Wiechel
Studierektor för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare, leg. psykolog och specialistpsykolog inom klinisk psykologi med KBT-inriktning
petra.wiechel@cbti.se
Läs mer

Petra Wiechel

Petra Wiechel är leg. psykolog och specialistpsykolog inom klinisk psykologimed KBT-inriktning.

Sedan 2016 är Petra knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och tillträdde 2017 som studierektor vid psykoterapeututbildningen, sk steg 1. Petra föreläser också regelbundet på Institutet kring bl a utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Petra har under flera år varit verksam inom barn och ungdomspsykiatrin och arbetat med behandling av gravida, nyblivna föräldrar, barn 0-18 med psykiatrisk problematik och deras familjer. Petra har även lång erfarenhet av barnpsykiatriska utredningar.

Kommande kursstarter

HT24 - HT25

Startdatum:
15 aug 2024
Sista ansökan:
19 apr 2024
Plats:
Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm
Kostnad:
37 000 kr + 25% moms per termin
Ansök

Låt oss hjälpa till

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.
info@cbti.se
OM CBTI

Genuint engagemang och en familjär kultur

Med rötter tillbaka till 1980-talet och introduktionen av kognitiv terapi i Sverige, har vi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) varit vägledande inom psykoterapeutisk utbildning, forskning och behandling.

Som lärosäte är vi starkt förankrade i det tidiga samarbetet mellan professor Carlo Perris och Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, samt senare Poul Perris och Dr Jeffrey Young, schematerapins grundare.

Hos CBTI får du omfattande utbildning för att utföra både kortare insatser vid enklare problematik och mer djupgående behandlingar vid komplexa psykologiska tillstånd.

Här kan du växa och utvecklas både som individ och psykoterapeut!

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker