Terapi

Behandling hos CBTI

På CBTI finns möjlighet till behandling av både erfarna legitimerade psykoterapeuter samt hos våra elever/studenter under utbildning.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

På Institutet finns legitimerade psykoterapeuter som kan erbjuda terapi för de flesta psykiatriska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter.

Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden. Varje terapeut bestämmer själv sitt arvode.

Viss möjlighet finns att få egenterapi hos elev/student under utbildning och då till en lägre kostnad.

Terapi hos elev/student under utbildning

Som patient har du möjlighet att söka terapi hos någon av våra elever/studenter. I första hand KBT-inriktad (steg 1-elever) och i undantagsfall Schemainriktad terapi (steg 2-studenter).

Dessa samtal sker enbart fysiskt på plats i Stockholm. Behandlingen sker 1 gång/vecka, c:a 50 min/session, under minst en termin. Beroende på antal elever/studenter som behöver en utbildningspatient kan vi inte garantera att alla sökanden bereds möjlighet till utbildningsterapi/ bedömningssamtal.

Patient/klient behöver känna till vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen sker på plats och videoinspelas för att sedan användas vid elevens/studentens handledning som sker i grupp på 3-4 elever/studenter plus handledare. Varje session raderas efter handledningstillfället.

Den patient/klient som är intresserad av att gå i elev/student terapi blir först intervjuad och bedömd med avseende på passande problematik av legitimerad psykoterapeut. Alltför komplicerad och/eller långvarig problematik hänvisas till redan leg. psykoterapeuter inom eller utanför Institutets ram.

Kostnaden för terapi hos elev/student är för närvarande 350 kr/session.

För att bli aktuell för detta behöver du anmäla ditt intresse och ställa dig på väntelista via egenremissen, alternativt så ringer du på tel-nr: 08-123 460 22.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker