Kunskap

På CBTI kombinerar vi decennier av erfarenhet med det senaste inom forskning och metodutveckling. Välkommen att ta del av våra inlägg!
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
Filter kunskap
  • Alla inlägg
  • Rektorn svarar (5)
  • Artikel (3)
6 mars, 2024 | Artikel

Vad är KBT?

KBT kan ses som ett paraplybegrepp som inrymmer ett flertal olika kognitivt och inlärningspsykologiskt viktade behandlingsmetoder. Det är således inte något enhetligt begrepp.…
6 mars, 2024 | Artikel

Vad är schematerapi?

Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och…
5 mars, 2024 | Artikel

Vad är MIM/Theraplay?

Marschak Interaction Metod, MIM är en samspelsbedömningsmetod som föregått behandlingsmetoden Theraplay. Tillsammans utgör dessa en ny anknytningsbaserad samspelsmetod som utvecklats i USA sedan…
6 februari, 2024 | Rektorn svarar

Poul Perris svarar: “Du är en av initiativtagarna till införandet av schematerapi i Sverige, hur ser utvecklingen ut idag?”

När jag tillträdde som rektor vid institutet 2005 stod vi inför att författa den självvärdering som sedermera blev underlaget till högskoleverkets granskning av…
6 november, 2023 | Rektorn svarar

Poul Perris svarar: “Ur vilken tradition har KBT i Sverige vuxit fram?”

Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykologiska institutionen i Uppsala och att den…
6 oktober, 2023 | Rektorn svarar

Poul Perris svarar: “En rubrik jag läste löd ‘KBT nådde inte djupet’. Stämmer det?”

Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller att behandlaren missat…
6 september, 2023 | Rektorn svarar

Poul Perris svarar: “Du har tidigt talat om KBT som ett paraplybegrepp – hur ser ni på det?”

Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns den osäkerhet Hjördis och Carlo…
6 augusti, 2023 | Rektorn svarar

Poul Perris svarar: “Vilken roll har institutet haft för KBT i Sverige?”

Man kan något förenklat säga att KBT ursprungligen fördes in i Sverige från två olika håll. Vid psykologiska institutionen i Uppsala i början…
OM CBTI

Genuint engagemang och en familjär kultur

Med rötter tillbaka till 1980-talet och introduktionen av kognitiv terapi i Sverige, har vi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) varit vägledande inom psykoterapeutisk utbildning, forskning och behandling.

Som lärosäte är vi starkt förankrade i det tidiga samarbetet mellan professor Carlo Perris och Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, samt senare Poul Perris och Dr Jeffrey Young, schematerapins grundare.

Hos CBTI får du omfattande utbildning för att utföra både kortare insatser vid enklare problematik och mer djupgående behandlingar vid komplexa psykologiska tillstånd.

Här kan du växa och utvecklas både som individ och psykoterapeut!

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker