6 oktober, 2023

Poul Perris svarar: “En rubrik jag läste löd ‘KBT nådde inte djupet’. Stämmer det?”

Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller att behandlaren missat att fånga ett ”djup” i hennes problematik så har patienten rätt. Patienten vet nog bäst själv vad hon upplever eller inte men en patients upplevelser hos en behandlare bör nog generaliseras med stor försiktighet i media. Vet man verkligen att patienten fick utlovad behandling av en kompetent behandlare?

I det specifika fall du refererar till läste jag själv artikeln. Bakgrunden var att denna patient sedan tidig uppväxt mått psykiskt dåligt och bland annat misshandlats av sin egen mamma, om jag minns rätt. Hon hade genom åren diagnostiserats med flertalet DSM-IV diagnoser och även genomgått flera olika behandlingar.

Den KBT-behandling man beskrev i artikeln föreföll vara en korttidsinsats av en kompetent behandlare där man fokuserat på strukturerade hemuppgifter och symptomreduktion. Även patienten själv tyckte att det var ett värdefullt led i hennes behandling.

Min personliga gissning är att man på grund av hennes låga ålder och ”skenbara” fungerande, som hon själv uttryckte det, började med en kortare och mer konkret behandlingsansats men att det efterhand visade sig att hennes problematik var mer genomgripande och att hon därför även behövde fortsatt hjälp för en sund utveckling och mognad.

Det man inte lyfte fram i artikeln, och som jag anser väsentligt i sammanhanget, är att vi inom KBT har möjlighet att redan från början erbjuda en annan KBT-metodik än den hon initialt fick. Vi har bland annat schematerapi och DBT vilket kanske hade varit henne mer behjälpligt, sett ur ett helhetsperspektiv.

I schematerapi som är en vidareutveckling av KBT med influenser av bland annat anknytningsteori och gestaltterapi arbetar man parallellt med konkreta tekniker för ångesthantering och långsiktig personlighetsutveckling.

Det finns idag KBT-orienterad metodik för såväl konkreta symtomstörningar som för mer långdragen personlighetsrelaterad problematik. Idag kan vi tala om att det finns ett ”djup” i KBT.

Relaterade inlägg:

6 mars, 2024

Vad är KBT?

Visste du att?

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Sedan starten 1988 har vi examinerat över 600 legitimerade psykoterapeuter i KBT, och sedan 2005 är vi Sveriges enda auktoriserade lärosäte för schematerapiutbildningar.

Utforska våra utbildningsprogram och kurser