Kurs

Introduktion i KBT och schematerapi

Den här kursen ger dig såväl översikt och kunskap om de teoretiska grunderna och interventionerna i de terapimodeller som ryms under det samlande KBT-paraplyet.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

I denna kurs, Introduktion i KBT och schematerapi, förmedlas grundläggande kunskaper om KBT: kognitiv teori, inlärningsteori, emotionsteori, anknytningsteori, den kognitiva terapisessionens uppläggning och genomförande, terapeutiskt förhållningssätt samt en genomgång av strategier och tekniker vid behandling av ångest och depressiva störningar, personlighetsstörningar samt en introduktion i schematerapi.

Kursen omfattar c:a 50 timmar (måndag 09.00-16.30, tisdag-torsdag 8.30-16.30, fredag 8.30-16.00), inkluderat tid för egna studier och tentamen.

Målgrupp

Arbetstagare av olika kategorier främst inom den psykiatriska vården (vuxenpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri) och andra människovårdande yrken.

Kurslitteratur

  • C Perris: Kognitiv terapi i teori och praktik. Natur och Kultur, 1996. (referens litteratur)

Kursledning

Anna-Rosa Perris
Utbildningsansvarig för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare och handledare. leg. läkare (spec. inom barn- och ungdomspsykiatri), leg. psykoterapeut samt certifierad Theraplayutbildare
anna-rosa.perris@cbti.se
Läs mer

Anna-Rosa Perris

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare.

Anna-Rosa var verksam vid Barn- och ungdoms psykiatriska kliniken, BUP, Norrlands universitetssjukhus under åren 1997 t.o.m. 2009.

Sedan 2009 arbetar Anna-Rosa heltid vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Hon är verksam vid Institutets två filialer, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt på Skolgatan 35 i Umeå.

Anna-Rosa är utbildningsansvarig för grundutbildningen sk steg 1 vid Sabbatsbergs sjukhus. Hon är en van föreläsare och föreläser regelbundet vid Institutets olika utbildningar men skräddarsyr även föreläsningar till bland annat förskola/skola, socialtjänst, landsting och olika privata verksamheter.

Sedan 1997 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldern 0–18 år samt ADD/ADHD utredningar av vuxna. Specialintresse är olika former av relationssvårigheter/samspelssvårigheter/ anknytningsproblematik. Adopterade och deras familjer, familjehemsplacerade barn och ungdomar, familjehem, biologiska föräldrar samt personer med olika behov utifrån neuropsykiatrisk problematik.

I terapier träffar Anna-Rosa personer i alla åldrar, familjer och par. Anna-Rosa är i Sverige en av få certifierade terapeuter, handledare och utbildare i samspelsbedömningen och behandlingen MIM/Theraplay.

Camilla Tell Järte
Studierektor, handledare samt föreläsare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
camilla@jarte.se
Läs mer

Camilla Tell Järte

Camilla Järte är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, certifierad schematerapeut och handledarutbildad. Hon har även gått ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi.

Sedan 2014 är Camilla knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Initialt som kursamanuens och sedan hösten 2017 som studierektor för psykoterapeututbildningen, sk steg 2. Camilla föreläser också regelbundet kring bl a stressrelaterade tillstånd, depression och olika ångesttillstånd samt kring mer övergripande teman såsom kognitiva och beteendemässiga interventioner utifrån KBT, schemateori och schematerapi.

Utöver den administrativa rollen som studierektor arbetar Camilla också som handledare, både inom utbildningssammanhang och i olika kliniska verksamheter såsom primärvård, företagshälsovård och inom kommunala verksamheter.

På sin privata terapimottagning träffar Camilla vuxna, ungdomar och par. Hon arbetar huvudsakligen med schemainriktad psykoterapi och har då fokus på hur frustrerade känslomässiga behov och ohjälpsamma hanterandestrategier kan bidra både till psykiskt lidande och svårigheter i olika sammanhang, inte minst i nära relationer.

Georgios Karvelas
Kursamanuens, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut
karvelas.psykoterapi@gmail.com
Läs mer

Georgios Karvelas

Georgios Karvelas är socionom, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut. Georgios är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi från 2021 som kursamanuens. Han deltar även i Institutets hållbarhetsarbete.

Georgios har arbetat inom socialtjänsten med familjebehandling riktat till ungdomar och familjer. Han har även jobbat många år på ungdomsmottagning med ungdomar och unga vuxna med frågor som rör psykisk ohälsa samt sex och samlevnad.

Georgios arbetar även som psykoterapeut i privat regi och tar emot för individuell psykoterapi.

Poul Perris
Rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt av ISST auktoriserad schematerapiutbildare
poul.perris@cbti.se
Läs mer

Poul Perris

Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.

Kommande kursstarter

2 sep 2024
Kursdatum:
2 sep – 6 sep, kl 08:30 – 16:30
Sista anmälan:
9 aug 2024
Plats:
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. Lokal: Josabethsalen
Kostnad:
11 300 kr + 25% moms. Visst kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.
Anmäl

Låt oss hjälpa till

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor.
info@cbti.se
OM CBTI

Genuint engagemang och en familjär kultur

Med rötter tillbaka till 1980-talet och introduktionen av kognitiv terapi i Sverige, har vi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) varit vägledande inom psykoterapeutisk utbildning, forskning och behandling.

Som lärosäte är vi starkt förankrade i det tidiga samarbetet mellan professor Carlo Perris och Aaron Beck, grundaren av kognitiv terapi, samt senare Poul Perris och Dr Jeffrey Young, schematerapins grundare.

Hos CBTI får du omfattande utbildning för att utföra både kortare insatser vid enklare problematik och mer djupgående behandlingar vid komplexa psykologiska tillstånd.

Här kan du växa och utvecklas både som individ och psykoterapeut!

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker