Georgios Karvelas är socionom, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut. Georgios är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi från 2021 som kursamanuens. Han deltar även i Institutets hållbarhetsarbete.

Georgios har arbetat inom socialtjänsten med familjebehandling riktat till ungdomar och familjer. Han har även jobbat många år på ungdomsmottagning med ungdomar och unga vuxna med frågor som rör psykisk ohälsa samt sex och samlevnad.

Georgios arbetar även som psykoterapeut i privat regi och tar emot för individuell psykoterapi.