Forskning

Internationella och lokala forskningsprojekt

Genom lokala initiativ och globala partnerskap, bidrar CBTI aktivt till utvecklingen av psykoterapeutiska metoder och utbildningskvalitet.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

CBTI har lång tradition av forskning inom olika områden. Professor Carlo Perris och Docent Hjördis Perris bedrev under många år forskning kring att utveckla KBT modellen för behandling av komplex personlighetsrelaterad problematik.

Idag leds institutets forskningsgrupp av Professor Tom Palmstierna, specialist och överläkare i psykiatri, med mångårig akademisk och klinisk erfarenhet av forskning kring komplex personlighetsproblematik, missbruk och våld i nära relationer. Forskargruppen samarbetar med internationellt erkända kliniker och forskare, inklusive Professor Arnoud Arntz vid Universitetet i Maastricht, Holland samt Jeffrey Young vid Colombia University, USA.

Inom ramen för CBTI bedrivs forskning inom flera områden. Inom utbildningsverksamheten dokumenteras kontinuerligt studenternas behandlingsinsatser, teoretiska förståelse och kliniska kompetens. CBTI arbetar också med att utveckling skattningsskalor för att förbättra denna dokumentering och utvärderar utbildningsmål och deras uppfyllande genom forskningsprojekt kring AI och klinisk färdighetsträning. Studenter inom den legitimationsgrundande utbildningen deltar i olika forskningsprojekt som institutet är involverat i.

Forskargruppen driver även ett pågående projekt för att utveckla och utvärdera kliniska riktlinjer för en anpassning av schematerapi i primärvård – Schemafokuserad KBT. Internationellt deltar CBTI i ett forskningsprojekt för att utveckla och validera ett instrument för skattning av behovsfrämjande beteenden i nära relationer.

CBTI samarbetar nära med Segerstedts Institutet (SI) vid Göteborgs universitet kring olika tvärvetenskapliga projekt inom psykologi, samhälle, extremism och demokratiutveckling.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker