Berit Printz är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, KBT handledare samt Certifierad Theraplay-terapeut. Berit har en mångårig erfarenhet av arbete inom Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Umeå Universitetssjukhus, men arbetar sedan 2009 i privat regi med att kliniskt träffa vuxna, par, barn, ungdomar och familjer. Sedan 1998 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Berit arbetar även med föreläsning/utbildning samt handledning till personalgrupper inom kommun och landsting.

Ett huvudintresse är utredning och behandling av barn/ungdomar med en mångfasetterad problematik, ett annat är att arbeta med vuxna och par utifrån ett schematerapeutiskt perspektiv. Berit arbetar även med CFT, Compassion Focused Therapy.

Inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi arbetar Berit med föreläsning/utbildning samt gör neuropsykiatriska utredningar tillsammans med dr Anna-Rosa Perris.