Anna är utbildad socionom och leg psykoterapeut och är sedan 2024 knuten till Svenska institutets enhet i Umeå.

Hon har erfarenhet inom specialistpsykiatri, multimodal rehabilitering inom långvarig smärta samt individuell och systemisk öppenvårdsbehandling inom socialtjänst med unga vuxna.

På sin privata mottagning arbetar Anna med KBT- och Schematerapeutisk inriktning och tar emot unga vuxna och vuxna.