Susanna Gribbe är socionom, leg. Psykoterapeut, familjeterapeut ,auktoriserad schematerapeut och handledare. Hon har ett övergripande ansvar för handledning inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Susanna har under 1980-talet arbetat med ungdomar och vuxna med olika typer av missbruk. Därefter med behandling och utredning av ungdomar med olika beteendeproblem samt med par, familje- och individuella terapier inom vuxenpsykiatrin. Hon har också olika handledningsuppdrag inom psykiatri (primär, sluten, vuxen och ungdomar).