Maria är socionom, leg psykoterapeut, certifierad schematerapeut på avancerad nivå och handledare. Maria har lång erfarenhet av behandling inom primärvården, multimodal rehabilitering för smärtproblematik och behandling inom socialtjänsten. Hon är knuten till institutet sedan 2010 och är verksam som psykoterapeut för individer, par och som handledare.