Bengt Eriksson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor i klinisk psykologi samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Bengt arbetar sedan början av 1980-talet med psykoterapi i privat regi med handledning inom psykiatri (primär, sluten, vuxen och barn- och ungdom), rehabilitering (psykiatrisk och neurologisk), alkohol- och drogberoende, ätstörningsvård och privatvård, samt med undervisning och utbildning inom psykoterapi, psykoterapihandledning och psykologutbildning.

Inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi arbetar Bengt med utbildning och forskning.