Gunilla Renholm Lif är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad schematerapeut och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Gunilla har lång erfarenhet som psykolog inom vuxenpsykiatrin och arbete med patienter med personlighetsstörningar. Förutom som psykoterapeut arbetar hon med olika handledningsuppdrag inom psykiatrin.