Joakim Strandberg är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare studier i genusvetenskap och sexologi.

Joakim har arbetat inom socialtjänst med barn och familjer, socialjour och barnpsykiatri. Han har mångårig erfarenhet av arbete inom verksamheter inriktade mot sex och samlevnad och har arbetat med medberoende i grupper och individuellt.

Han arbetar nu som psykoterapeut och par- och familjerådgivare. Handleder inom socialtjänst och i utbildningar i psykoterapi.

Joakim är även yogalärare.