Tom Palmstierna är examinator för uppsatsskrivandet och vetenskapsteoretiska avsnittet på den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen.
Han är legitimerad läkare och specialist i allmän psykiatri och har arbetat kliniskt som läkare inom olika grenar av psykiatri i c:a 40 år.

1992 disputerade han med en avhandling om våld i vården och hans forskning har därefter fortsatt inom psykiatri, beroendesjukdomar och våldsproblematik.

Han är sedan 2006 docent i psykiatri vid Karolinska Institutet och sedan 2014 professor v/ Norges Naturvitenskapelige Universitet, NTNU. Han har omfattande erfarenhet av utbildning av vårdpersonal, omsorgspersonal och läkarstudenter i psykiatri och beroendemedicin. Han utbildade sig i psykoterapi först på 1980-talet med psykodynamisk steg 1.
Efter detta studerat kognitiv psykoterapi vid KI hos Börje Wistedt och Jörgen Herlofsson.