I rollen som institutionssekreterare vid CBTI är Anna en nyckelfigur i den administrativa hanteringen av vårt psykoterapeutprogram.

Med ett fokus på att säkerställa smidiga administrativa processer fungerar Anna som en stabil länk mellan studenterna och kursledningen.

Dessutom är hon mötessekreterare i CBTI:s styrelse och bidrar till att säkerställa att beslut och riktlinjer implementeras på ett effektivt sätt.

Utöver sitt arbete med utbildningsadministration är Anna även ansvarig för bokningar av Poul Perris externa föreläsnings- och utbildningsuppdrag, samt för hans klientmottagning.

Med en gedigen bakgrund som förskolechef och lång erfarenhet av personalansvar och administration bidrar Anna med fördjupad förståelse för organiska behov och förmåga att hantera komplexa uppgifter.