Efter mer än 13 år som institutionssekreterare vid CBTI spelar Monika en central roll i den administrativa hanteringen av vår grundläggande psykoterapiutbildning, introduktionsvecka och schematerapi-modulerna samt utbildningar i MIM/Theraplay.

Hon fungerar som en trygg och pålitlig resurs för både kursdeltagare, lärarkollegiet och medarbetare. Hon för även bokning av utbildningspatienter och säkerställer att våra elever/studenter vid behov ges tillgång till patienter i deras arbete under handledning.

Utöver sin roll inom utbildningsadministration är Monika ansvarig för handläggning av den företagshälsovård som CBTI tillhandahåller, vilket innebär att hon säkerställer en effektiv och smidig kommunikation mellan företag och institutets medarbetare.

På institutet strävar vi efter att bygga starka relationer med våra elever och skapa en positiv inkluderande gemenskap där varje individ känner sig sedd och hörd vilket Monika med sin lugna välkomnade personlighet och lång gedigen erfarenhet i hög grad bidrar till.