“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”