“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”