“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”