“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”