Petra Wiechel är leg. psykolog och specialistpsykolog inom klinisk psykologimed KBT-inriktning.

Sedan 2016 är Petra knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och tillträdde 2017 som studierektor vid psykoterapeututbildningen, sk steg 1. Petra föreläser också regelbundet på Institutet kring bl a utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Petra har under flera år varit verksam inom barn och ungdomspsykiatrin och arbetat med behandling av gravida, nyblivna föräldrar, barn 0-18 med psykiatrisk problematik och deras familjer. Petra har även lång erfarenhet av barnpsykiatriska utredningar.