Konferens om schematerapi
Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) anordnar en heldagskonferens om schematerapi onsdagen den 6 november 2013 i Huddinge.

Konferensen kommer att ägnas dels åt schematerapins teoretiska grunder dels åt praktisk tillämpning av metoden i arbetet med svåra patienter med/utan missbruk.

Föreläsare är leg läkare/leg psykoterapeut Carl Gyllenhammar, leg psykolog/leg psykoterapeut Ingrid Wiklund, kognitiv terapeut Daniel Cremonini samt leg psykolog/leg psykoterapeut Karolin Lindberg.

Konferensavgiften är 750 kronor och i den ingår såväl för- som eftermiddags-kaffe. Konferensen kan tillgodoräknas som Schematerapi modul D.

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 28 oktober år 2013 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande.


Bookmark and Share
Nyhetsarkiv
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2009 © CBTI signerat kmco.se