aktuellt
2009-10-24
Poul Perris gästar Psykologer tittar på film 8 dec.
Psykologer tittar på film är ett projekt som drivs av psykologkandidaten Jonas Mosskin på Kulturhuset i Stockholm. I samband med filmvisningarna bjuds intressanta gäster in som kommenterar filmerna utifrån ett psykologiskt perspektiv. Den 8 december visas I huvudet på John Malkovich (1999). Kultfilmen där en hemlig ingång till skådespelaren John Malkovich medvetande öppnas. Spike Jonze är regissör och Charlie Kaufmann har gjort manus. Kvällens gäst är läkaren och psykoterapeuten Poul Perris, rektor på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Klicka här för att komma till Psykologer tittar på films hemsida!
aktuellt
2009-10-23
World Congresses of Cognitive and Behaviour Therapy, Boston 2010
Boston University and the Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) have the pleasure of hosting the 6th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies (WCBCT) in Boston, Massachusetts, USA, June 2-5 in 2010. The WCBCT is held every three years in various countries around the world. It provides an opportunity for cognitive and behavior researchers and clinicians from all corners of the globe to meet, discuss common problems, exchange ideas, and further develop the science of evidence based cognitive and behavioral treatments. Klicka här för att komma till hemsidan för World Congresses of Cognitive and Behaviour Therapy
aktuellt
2010-02-18
Poul Perris föreläser om empatisk konfrontation 18 februari
Konsten att hantera och utmana ”terapiresistenta” patienter som t ex använder ilska, gråt eller känslomässig avstängning som coping. Föreläsare: leg läk, leg psykoterapeut Poul Perris Tid; 18 februari, 2010 klockan 19:00-21:00 Plats; Stockholm, dalagatan 9A, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis undervisningslokaler, Sabbatsbergs sjukhus Kostnad; 100kr (medlem i sfKBT) 150kr (icke-medlem) Enklare mat och dryck ingår och serveras från klockan 18. Arrangör är Intressegruppen för Schematerapi inom sfKBT. Bindande anmälan via e-post senast den 2010-02-08 till: mia.ostlin@ktmo.se [0705-275367] eller eva.barkman@tele2.se [0707-104140] Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT: www.sfkbt.se VÄLKOMNA!
aktuellt
2009-12-28
sfKBT inbjuder handledare till workshop med Glenn Waller
Äntligen! - sfKBT inbjuder handledare till workshop Föreläsare: Glenn Waller Psykolog och chef för Londons ätstörningsenhet, gästprofessor vid Institute of Psychiatry, Kings College, London. Han har föreläst i en mängd nationella och internationella sammanhang. Publicerat vetenskapliga artiklar, författare och medförfattare till ett flertal böcker. Lär vi ut evidensbaserad kbt? Hur integrerar vi båda paradigmen både i förståelsen och i behandlingen av specifik problematik? Hur styr vi upp terapi som kommit på avvägar? Tid; 18 mars, 2010 klockan 9.00-16.30/ 17.00. Plats; Göteborg, Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Kostnad; 1.800 kr per person (fika fm och em ingår). Bindande anmälan via e-post senast den 23/2, 2010 till: gunilla.kenne@compaqnet.se. Avgiften faktureras sfKBT, Postgiro; 39 99 98-7 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT: www.sfkbt.se
aktuellt
2013-11-12
Poul Perris föreläser på socionomdagarna 2013
Under temat "All you need is love?" föreläser Poul Perris på årets socionomdagar. Föreläsningen handlar om vad barn behöver i samspelet med vuxenvärlden för sund psykologisk utveckling och mognad. Det blir en teoretisk genomgång av allmänmänskliga samspelsbehov, varvat med konkreta exempel på hur dessa kan tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Mer info hittar du på www.socionomdagarna.se
aktuellt
Vi har nu möjlighet att ta emot fler patienter för att träffa våra studenter från någon av våra utbildningar. Kostnaden för terapi hos student är för närvarande 130 kr /session. Sessionerna videoinspelas och används för handledning av studenten. Den patient som är intresserad av att gå i studentterapi blir först intervjuad och bedömd med avseende på passande problematik av legitimerad psykoterapeut. Alltför svår och/eller långvarig problematik hänvisas till redan leg. psykoterapeuter. Inom eller utanför Institutets ram. Behandlingen sker vanligtvis 1 gång/vecka, c:a 50 min/session.
aktuellt
2010-05-06
CBTI under Psykoterapimässan 2010
Poul Perris, rektor vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi kommer att föreläsa under Psykoterapimässan om KBT som ett paraplybegrepp. Anna-Rosa Perris tillsammans med Britta Sundberg kommer att föreläsa om det sunda föräldrarskapet - vad är det? Läs mer nedan: Är det nu dags att lämna KBT begreppet bakom oss? KBT är ett paraplybegrepp, det är ingen specifik metod eller teknik. Under paraplyet konkurrerar terapimodeller om såväl vetenskaplig uppmärksamhet som önskan om klinisk implementering. Begreppet är urvattnat. Under presentationen diskuteras behovet att definiera faktorer som främjar sund psykologisk utveckling samt möjlig- heter till samverkan mellan terapiskolor. Vad händer om vi gemensamt strävar efter att finna och evidensbasera allmängiltiga förändringsprinciper i riktning mot psykisk hälsa istället för att försöka utkonkurrera varandra med trubbiga behandlingsmodeller mot psykisk ohälsa? Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut (KBT) Det sunda föräldraskapet – vad är det? På Umeå Universitet pågår ett forskningsprojekt i ”theraplay”, en attachmentbaserad samspelsbehandling för barn och föräldrar utformad av Jernberg & Booth i Chicago under 1960-talet. En av målsättningarna är att ersätta barnets och föräldrarnas tidigare negativa erfarenheter med nya positiva erfarenheter. De enskilda individernas behov skall i möjligaste mån tillgodoses i stunden i den ”sunda” relation terapeuten har till barnet och föräldrarna. I Theraplay utgår från något man kallar ”det sunda föräld- raskapet”, ett begrepp som kommer att diskuteras under presentationen. Theraplay kommer bland annat illustreras med autentiska videovinjetter. Anna-Rosa Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut Britta Sundberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
aktuellt
2010-04-07
Poul Perris i SVT om kompetensnivåer
Poul Perris, rektor vid Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi, uttalade sig den 7 april i SVT om bristande kompetensnivåer för behandlare med kognitiva och beteendeinriktade terapier. Poul lyfter fram att psykoterapeutiska grundutbildningar (tidigare steg 1) idag inte är reglerade, därför borde lägsta nivå för att bedriva behandling vara leg. psykoterapeut, eller leg. psykolog med KBT-inriktning.
aktuellt
2010-08-16
Attachment and Psychopathology with Patricia McKinsey Crittenden
This course will be of value to anyone working with infants, children, adolescents, adults or families in prevention, clinical or forensic settings. The course will be relevant to statutory agencies (health, education and social care), the voluntary sector and community organizations. This 5-day course focuses on the development, prevention, and treatment of psychological disorder. It weaves together theory, human development, assessment, case examples, and treatment applications to reframe maladaptive behavior in terms of strategies for self-protection. The course focuses on development from infancy to adulthood, emphasizing the process of adaptation and developmental pathways that carry risk for psychopathology. The model used is the Dynamic-Maturational Model (DMM) of attachment and adaptation. The DMM is relevant to individuals who are at-risk, have been exposed to danger, display disturbed or maladaptive behavior, or are diagnosed as having a psychiatric disorder. A particular emphasis is cultural influences on attachment. Patricia McKinsey Crittenden, Ph.D. Patricia Crittenden has many years experience as an aca-demic and practitioner in the fields of child abuse, attach-ment theory, and family therapy. After her training with Mary Ainsworth, she served on the Faculties of Psychology at the Universities of Virginia and Miami. She has held visiting positions at the Universities of Helsinki and Bologna, as well as the Clark Institute of Psychiatry (Canada), San Diego State University (USA), and Edith Cowan University (Australia). She is well known for having developed the Dynamic-Maturational Model (DMM) of attachment and adaptation and is one of the founders of the International Association for the Study of Attachment (IASA). In 2004, she received a Career Achievement Award from the European Family Therapy Association. In addition, she has published more than 100 scientific papers and several books. More information about the course, click here to download a brochure!
aktuellt
2010-05-08
Psykologer tittar på film på Psykoterapimässan
Torsdag-lördag 6-8 maj är det dags för Psykoterapimässan på Norra Latin i Stockholm. I år har Psykoterapimässan även ett särskilt program för allmänheten under lördagen. Som en del av detta program gästspelar Psykologer tittar på film. Som avslutning på hela mässan på lördag eftermiddag visas Behandlingen (Sve, 2009) av Johan Jonason. Det är en film om sjukskrivne Roy. Han är i medelåldern och har ont i ryggen. Hans fru står till slut inte ut med honom och skickar iväg honom på en alternativbehandling i den bohusländska skogen. Terapeutens okonventionella behandling gör att relationen till Roy blir alltmer skruvad och obehaglig. Filmen väcker många frågor om psykisk hälsa, om terapi och relationen mellan klient och terapeut. Efter filmen blir det ett samtal där publiken bjuds in att analysera filmen. Till vår hjälp kommer Per-Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker och författare och Poul Perris, läkare, psykoterapeut och rektor för Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Filmvisningen äger rum i aulan på Norra Latin. Filmen börjar kl 16.30 och samtalet pågår till cirka 18.30. Inträdet på mässan för lördagen kostar 150 kr och köps direkt i dörren.
aktuellt
2010-11-30
Calle Gyllenhammar föreläser om missbruk och Schematerapi
Hur användbar är schematerapimodellen i förändrings- och motivationsarbetet med missbruk och beroende? Presentation av behandling och forskning. Föreläsare: leg läk, leg psykoterapeut Calle Gyllenhammar. Arrangör är Intressegruppen för Schematerapi inom sfKBT. Anmälan är bindande och görs till ulla.nordahl@telia.com senast fredag den 26 november.
aktuellt
2010-10-29
Hjördis Perris utnämnd till Hedersmedlem i sfKBT
Hjördis Perris som tillsammans med Carlo Perris grundat Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi utnämndes till Hedersmedlem i sfKBT under föreningens årsmötet 2010 i Lund.
aktuellt
2012-10-23
Öppen föreläsning om parterapi på Kungsholms kyrka
Inom ramen för föreläsningsserien Tänkvärd tisdag föreläser ikväll leg. läkare och leg. psykoterapeut Poul Perris om parterapi och de metoder han använder i sitt arbete med par. Föreläsningen startar kl 19.00, riktar sig till allmänheten och är kostnadsfri.
aktuellt
2012-10-03
Anna-Rosa Perris föreläser för Sjukhuskyrkans präster och diakoner
Inom ramen för Sjukhuskyrkans riksfortbildning 2012 föreläser idag leg. läkare och leg. psykoterapeut Anna-Rosa Perris utifrån temat Anknytning - våra relationers inverkan på hur vi uppfattar oss själva, andra och omvärlden från vaggan till graven.
aktuellt
2012-09-26
Anna-Rosa Perris föreläser på Vårljus
Leg. läkare och leg.psykoterapeut Anna-Rosa Perris är idag inbjuden till AB Vårljus för att föreläsa om: Hur kan vi som möter barn ge barnen de bästa förutsättningarna? Dagens tema handlar om hur man i mötet med barn och ungdomar kan förstå och bemöta barn som vuxit upp och präglats i en familje- och relationsmiljö som varit/ är destruktiv. Barnets tidiga livserfarenheter påverkar dess tillit till vuxna, och förutsättningarna att etablera nära relationer med andra senare i livet. Barnet kan utveckla olika typer av samspelsmönster i nära relationer som kan vara mer eller mindre problematiska. Barnet behöver nya livserfarenheter för att kunna omstrukturera bilden av sig själv, sin omvärld och hur det är att vara i nära relation.
aktuellt
2012-09-07
KBT-dagarna 2012 på Rival
För första gången anordnas i år konferensen KBT-dagarna. Denna kommer äga rum på Rival 7-8 september 2012. Konferensen består av två heldagar med föreläsningar och diskussioner som visar på bredden och djupet av KBT i forskning och klinik i Sverige idag. Initiativet till konferensen kommer från styrelserna för två intresseföreningar med KBT-fokus, BTF och sfKBT. Årets konferens riktar sig enbart till medlemmar i intresseföreningarna men ambitionen är att från nästa år hålla öppet även för intresserad allmänhet.
aktuellt
2013-01-21
Poul medverkar i P1 Studio Ett
P1-dokumentären "Den fastspända flickan" har väckt mycket starka reaktioner. I dagens Studio Ett medverkar Poul Perris, Sofia Åkerman samt Hans Peter Søndergaard. Programmet finns att lyssna på Sveriges radios hemsida.
aktuellt
2015-09-01
15th Wordl Congress of the World Association for Infant Mental Health May 29 - June 2, 2016
15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health. The online submission site is now open. Visit the congress web site www.waimh2016.org
aktuellt
2014-03-24
Platser kvar på Theraplayintroduktionskurs
För den som är intresserad finns finns det fortsatt möjlighet att anmäla sig till introduktionskursen i Theraplay i Oslo 24-27 mars 2014. Kostnad för kursen är 12000 norska kronor. Kursledare är Phyllis Booth samt Britta Sundberg. Anmälan sker senast 20 januari till Britta Sundberg på telefon 070-390 15 44.
aktuellt
2014-03-12
Nordic Theraplay Congress i Finland
Welcome to the first NOrdic Theraplay Congress in Helsinki , Finland, at the Swedish-Finnish Cultural Center Hanasaari, 7-9 october 2014. Keynote speaker: Ed Tronick A well-known and Distinguished University Professor of Psychology, clinical psychologist and researcher, director of the Child Development Unit, University of Massachusetts, Boston, Lecturer at Harvard Medical School. Theme: Shared State of Consciousness – lessons from the still-face paradigm / changing meanings in parent-child therapies. Läs mer här www.theraplay.fi
aktuellt
2015-01-08
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi KBT (St 2)
Nästa leg. grundande påbyggnadsutbildning i psykoterapi (KBT) kommer att starta i januari 2016. Ansökningshandlingar till ovanstående utbildning kommer att läggas ut på hemsidan senare under våren 2015.
aktuellt
2015-01-08
RFMA anordnar en utbildningsdag om schematerapi 20150312
RFMA anordnar en utbildningsdag om schematerapi - behandling enskilt eller i grupp, av personer med en komplex problembild där såväl personlighetsstörning som antisocialt beteende, missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder kan förekomma. Denna dag motsvarar Modul D i schematerapiutbildningen. För mer information och anmälan, v.v. gå in på www.rfma.se
aktuellt
2015-09-17
SfKBTs årskonferens i Göteborg 15-16 2015
Årets tema är KBT för barn, ungdomar och deras familjer. Detta är en konferens för alla som arbetar med KBT, inte bara de som är i direkt arbete med barn och ungdomar. Bland föreläsarna finns Anna-Rosa Perris, leg. läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT och theraplayhandledare. Hon kommer att föreläsa om KBT behandlng av barn och ungdomar med och utan neuropsykiatriska funktionshinder. För mer information och anmälan till konferensen, besök SfKBTs hemsida: www.sfkbt.se
aktuellt
2016-01-27
Leg. grundande påbyggnadsutbildning i KBT (steg 2) start januari 2017
Nästa leg. grundande påbyggnadsutbildning i psykoterapi (KBT) kommer att starta i januari 2017. Ansökningshandlingar till ovanstående utbildning kommer att läggas ut på hemsidan senare under våren 2016.
aktuellt
2016-01-27
Terapi hos studenter
Är du intresserad att gå i terapi för reducerat pris hos någon av våra studenter? Var vänlig och kontakta oss på 08/690 5260 för ytterligare information.
aktuellt
2017-03-21
Nätdroger & Doping
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk inbjuder till konferens om nätdroger & doping torsdagen den 7 september 2017, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Frågor om konferensen kan göras till Tore Karlsson på tfn: 070-556 1860 eller via e-post tore.karlsson@karlssonkonsult.se
aktuellt
2016-04-14
7th International Theraplay Conference July 14-15, 2016, Evanston, Chicago, USA
THERAPLAY WITH COMPLEX PARENTS Sarah Renaud, MSW, RSW, and Lydia Glibota, MSW, RSW, Certified Theraplay Therapists from Hotel Dieu Grace Healthcare Regional Children's Centre, In Windsor, ON, will present a case illustrating the two-therapist model to address disrupted attachment that was impacted by complex developmental trauma. Included will be discussion about when to focus treatment on the clinical needs of the parent vs. the child. Anna-Rosa Perris, MD, Child and Adolescent Psychiatrist and Certified Theraplay Therapist and Supervisor and Britta Sundberg, Clinical Psychologist and Certified Theraplay Trainer and Supervisor, both from Umeå, Sweden, will join the presentation to discuss how to determine if difficulties are caused b parental inability of problems within the child and other issues of working with parents. www.theraplay.org
aktuellt
2017-03-21
Psykologi scenen 31 mars 2017
Poul Perris medverkar på psykologiscenen den 31 mars, kl. 17-17.30 tillsammans med Anna Bennich Karlstedt och Agneta Lagercrantz. Tema Relationsakuten. För vidare information se www.psykologidagarna.se
aktuellt
2017-03-22
Välgörenhetsflåset 2017
Lördagen den 13 maj arrangerar Idrottsvetenskapliga föreningen vid Umeå universitet välgörenhetsflåset för tredje året i rad. Anmälningsavgiften är 100 kr och loppets alla intäkter går till den lokala organisationen SEMÄJ - för den jag är. Att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För mer information: www.ih.umu.se/om-idrottshögskolan/nyhet//:cid280434
aktuellt
2017-05-31
Semäj Dansar
Vill du vara med och dansa en vecka med oss i sommar? Föreningen Semäj för den jag är kommer i sommar att arrangera ett projekt i Umeå som heter Dans i sommar - Semäj Dansar. Syftet är att kunna erbjuda unga flickor och pojkar med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, en veckas rolig och utvecklande sommarlovsavktivitet och då i form av dans. Projektet finansieras av Umeå kommun och är alltså ett samarbete mellan vår förening, Umeå kommun och dansledare från balettakademin i Umeå. Vi söker nu unga tjejer och killar som vill vara med och dansa under vecka 32, 7-11 juli, mellan klockan 9-14 varje dag. Vi kommer att hålla till i en danssal i Gammlias sporthall och du kommer att få möjlighet att lära några olika danser under veckan. Vårt fokus under veckan kommer att vara dansglädje, att ha roligt, kanske träffa nya vänner och kanske att ni till och med känner att ni kan tänka er att fortsätta dansa efter dansveckan. Då våra resurser är begränsade så har vi möjlighet att ta emot 15 ungdomar och först till kvar gäller! All information kommer att läggas ut via vår facebookgrupp, SEMÄJ dansar, även löpande under dansveckan i sommar! Nedan finner ni mer specifik information om projektet, både förutsättningar och vad som kommer att hända under veckan! Om ni är intresserade av att höra mer och anmäla er, vänligen kontakta: Jenny Nordhall, hogahojder@gmail.com eller Anna-Rosa Perris, anna-rosa.perris@cbti.se
aktuellt
2017-09-05
20170913 Viktiga nära relationer - som förälder och partner. Om vägar att bli en sund vuxen som förälder och partner.
Föreläsning 20170913, Folkuniversitet, Kungsstensgatan 45, Stockholm. För anmälan: www.folkuniversitet.se Du får aktuell kunskap om hur känslomässiga behov påverkar ditt sätt att vara mot andra. Föreläsare är syskonparet Perris: Anna-Rosa Perris är barnpsykiatriker och psykoterapeut och Poul Perris är leg. läkare och psykoterapeut. Tillsammans förestår de Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (CBTI) i Stockholm och har stor erfarenhet av att behandla barn, ungdomar och familjer, samt långdragna relationsproblem
aktuellt
2018-01-11
Under januari månad kan vi ta emot patienter för elevterapi
Om du är intresserad av att gå i terapi hos någon av våra elever, v.g. kontakta oss på tel: 08/690 5260 för vidare information.
aktuellt
2018-01-11
Workshop med Clark Baim. Anknytningens betydelse vid förändringsarbete 22-23/3, 2018
Clark Baim är en inspirerande och erfaren utbildare - med humor, värme och entusiasm guidar han deltagarna igenom kursdagarna. Hans djupa kunskaper om anknytning och dess betydelse i praktiskt arbete vilar på en stadig grund. Han har utbildat flera tusen utövare från många olika discipliner i anknytningsteori och praktiskt arbete. Sagt om Clark och kursen: "I have learned a tremendous amount of information about attachment strategies, which will be very relevant in my day to day practice as a psychologist." (Clinical Psychologist). Läs mer och anmäl dig på www.anknytning2018.se senast den 28 februari. Pris: 4500 kr inklusive lunch och kaffe.
aktuellt
2018-02-09
Get certified as a schema couples therapist, New York, USA, 2-5 April, 2018
We invite you to make a new track through territory you may not have explored: be among the first Schema Therapists in your area to get certified as Schema Couples Therapists! We are offering all of the didactic and dyadic role-play training hours needed to cover the 30-hour training portion required by the International Society of Schema Therapy (ISST) on the path to becoming certified, all in one setting. The trainers, Travis Atkinson and Poul Perris, will guide you through all Five Modules of the Schema Therapy Curriculum. For more information: www.schematherapytraining.us
aktuellt
2018-04-09
Developmentally sensitive CBT for anxiety in adolescents in the transition to adulthood
Workshop i Helsingfors 4-5 oktober 2018 med Anne Marie Albano, Ph.D., ABPP, Professor of Medical Psychology in Psychiatry, Director, Columbia University Clinic for Anxiety and Related Disorders (CUCARD) and Clinical Director of the New York Presbyterian Hospital´s Youth Anxiety Center at CUCARD. För mer information www.luote.fi
head
2010-05-10
Lev som du vill och inte som du lärt dig - förstå och förändra dina livsteman
Jeffrey Young och Janet Kloskos klassiska bok Reinventing your life kommer nu som svensk översättning. Boken ges ut av Natur & Kultur och förväntas komma i början på maj! Poul Perris, rektor vid institutet, ger boken ett förord och säger att han är mycket nöjd med att boken nu på allvar kan sprida sig i Sverige. Intresset för Schematerapi är stort och Reinventing your life lyfter fram flera viktiga ingredienser i denna, och ger samtidigt ett användbart förändringsprogram riktat till våra klienter! Boken finns nu att beställa, följ denna länken! Om du är intresserad av att läsa ett smakprov ur boken, så finns den möjligheten också, följ denna länken till Natur & Kulturs hemsida!
head
2009-10-21
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp
Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns den osäkerhet Hjördis och Carlo kunde känna inför den kognitiva terapins framtid under de första åren. Den psykodynamiska hegemonin var total och striderna mellan terapiskolorna var vassa och öronbedövande. Jag minns exempelvis hur jag själv som skolelev ombads att stå till svars för den kognitiva terapin. Under en svensklektion fick jag uppdraget av min lärare att redogöra för skillnaderna mellan dynamisk och kognitiv terapi inför klassen. Mina kunskaper var i stort obefintliga liksom mitt intresse att behöva dras in i en psykoterapipolitisk debatt. Exemplet kan däremot fungera som en illustration till hur engagerande psykoterapidebatten kunde vara på olika samhällsnivåer i samband med den kognitiva terapins intåg i Sverige. Idag finns otaliga modeller under en gemensam benämning ”KBT”. För en utförlig genomgång av KBT’s utveckling kan jag rekommendera Anna Kåvers bok ”KBT i Utveckling”. Förutom Becks Kognitiva terapi finns idag flertalet evidensbaserade KBT modeller av bland annat Clark, Wells, Salkovski. Det finns även nyare utvecklingar inom KBT i form av DBT, ACT och schematerapi osv. Den stora bredd av behandlingsmodeller riktade mot olika patientkategorier och diagnosgrupper har medfört att flera modeller under samma paraply väsentligen skiljer sig åt såväl i teoretisk ansats som i praktik. Att idag hänvisa till ett allmänt ”KBT” begrepp är i min mening missvisande. KBT är inte en metod eller en teknik. Det är flera olika metoder som i olika grad innefattar viktning och varianter av kognitiva, upplevelsebaserade, relationella och beteendefokuserade tekniker. Det är nu enligt min mening dags att lämna begreppet ”KBT” bakom oss och blicka framåt. Ett urvattnat begrepp kan riskera att leda till sämre vård för våra patienter. Ett konkret exempel är, anser jag, det implementeringsprojekt vi står inför gällande socialstyrelsens nya riktlinjer för KBT mot ångest och depression i primärvården. Vilken specifik ”KBT” skall egentligen implementeras. Hur vet vi att de behandlare med minimum ”steg 1” har utbildats i just den ”KBT” som har bäst evidens för lättare ångest och depression? Vilken viktning har behandlarens grundutbildning haft beträffande val av ”KBT”? I England, som är föregångslandet för hela projektet, har man tydligt definierat vilka specifika KBT modeller som implementeras.
head
2009-10-24
Ny artikel publicerad om Schematerapi vid Borderlinebehanlding
Det är en Holländsk implementeringsstudie som visar på goda resultat! Artikeln publiceras i tidsskriften Behaviour Research and Therapy (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. ABSTRACT Objective: This study aimed to evaluate the success of implementing outpatient schema focused therapy (ST) for borderline patients in regular mental healthcare and to determine the added value of therapist telephone availability outside office hours in case of crisis (TTA). Methods: To enhance the implementation, the following adaptations regarding the original ST protocol were applied: a reduction in the frequency and duration of the therapy; training therapists of eight regular healthcare centers in ST with a structured and piloted program supported by a set of films (DVDs) with examples of ST techniques; training and supervision given by Dutch experts. Telephone availability outside office hours was randomly allocated to 50% of the therapists of each treatment center. Patient’s outcome measures were assessed with a semi-structured interview and self-report measures on BPD, quality of life, general psychopathology and an ST questionnaire, before, during and after treatment. Results: Data on 62 DSM-IV defined BPD patients were available. Intention-to-treat analyses showed that after 1.5 years of ST 42% of the patients had recovered from BPD. No added value of therapist telephone availability (TTA) was found on the BPDSI score nor on any other measure after 1.5 years of ST. Conclusions: ST for BPD can be successfully implemented in regular mental healthcare. Treatment results and dropout were comparable to a previous clinical trail. No additional effect of extra crisis support with TTA outside office hours ST was found.
head
2010-04-27
Schematerapiutbildning startar hösten 2010
I september startar vår Schematerapiutbildning som kommer att pågå under 1,5 - 2 år, med föreläsningar, praktiska seminarium, grupphandledning och behandling. Schematerapi är en innovativ och integrerande behandlingsmodell som är en vidareutveckling av traditionell kognitiv-beteendeinriktad terapi med influenser från bland annat anknytningsteori och gestaltterapi. Utbildningen leder till Fullt certifierad schematerapeut i enlighet med ISST (International Society for Schema therapy). Förutsatt att man innehar leg. i grundprofessionen. Läs mer om vår Schematerapiutbildning under Utbildning i menyn ovan!
head
2009-10-24
Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis nya webbplats! Vi har utvecklat vår grafiska profil och lagt till en stor mängd ny information om vår verksamhet. Webbplatsen kommer också att fungera som portal för våra studenter på våra utbildningsprogram. Genom Studentportalen kommer aktuella scheman och föreläsningsmaterial att kunna hämtas av behöriga studenter. Vi har också gjort det möjligt för dig som är intresserad av en specifik kurs att göra en anmälan här på webbplatsen. Här kommer alltid finnas uppdaterad och aktuell information om kommande kurser. Kommande utbildningar, såsom Grundutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (KBT) finns också att läsa om här på hemsidan. Aktuella ansökningshandlingar finns att ladda hem! Om ni har några synpunkter är ni välkomna att meddela oss dessa! Än en gång, varmt välkommen till cbti.se!
head
2013-11-06
Konferens om schematerapi
Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) anordnar en heldagskonferens om schematerapi onsdagen den 6 november 2013 i Huddinge. Konferensen kommer att ägnas dels åt schematerapins teoretiska grunder dels åt praktisk tillämpning av metoden i arbetet med svåra patienter med/utan missbruk. Föreläsare är leg läkare/leg psykoterapeut Carl Gyllenhammar, leg psykolog/leg psykoterapeut Ingrid Wiklund, kognitiv terapeut Daniel Cremonini samt leg psykolog/leg psykoterapeut Karolin Lindberg. Konferensavgiften är 750 kronor och i den ingår såväl för- som eftermiddags-kaffe. Konferensen kan tillgodoräknas som Schematerapi modul D. Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 28 oktober år 2013 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se Anmälan är bindande.
head
2010-07-08
International Society of Schema Therapy, Berlin 2010
ISST Conference 2010: Schema Therapy and New Developments in Experiential Techniques: Research and Practice. Download conference brochure, click here! July 8, 9 & 10, 2010. Berlin, Germany. A New, Integrative Therapy, blending elements of cognitive, behavioural, gestalt and object relations approaches into a unified treatment. Impressive Outcomes. A series of recent studies have shown that 70 to 94% of patients with Borderline Personality Disorder treated with schema therapy experience clinically significant improvement across all BPD symptoms, with a very low drop out rate. A large percentage achieved full recovery. Deep Personality Change. Schema therapy emphasizes the activation of affect and helping patients gain a ‘lived through’ insight in order to go beyond behavioural change, skill building and intellectual insight to effect a deep change in personality. Experiential techniques like imagery rescripting, chair work, limited reparenting and role playing are core ingredients. Recent advances in the use of these methods will be the focus of the 4th conference of the ISST. ISST Conference 2010 Schema Therapy and New Developments in Experiential Techniques: Research and Practice July 8, 9 & 10, 2010. Thursday, Friday & Saturday Berlin, Germany Virchow-Langenbeck-Haus, Luisenstrasse 58/59, 10117 Berlin (Mitte) Poul Perris, M.D. President, ISST Gitta Jacob, Ph.D. President, ISST 2010 Conference Committee Marleen Rijkeboer, Head, Scientific Committee
head
2010-09-28
Föreläsning om "Limited reparenting"
Limited reparenting - att som terapeut uppfylla klientens grundläggande känslomässiga behov; Flum eller vetenskap? Etiska ramar kring terapirelationen. Föreläsare: leg läk, leg psykoterapeut Poul Perris Välkomna till lokalen Stacken på Nalen, Regeringsgatan 74, ingång från David Bagares gata, i Stockholm tisdagen den 28 september kl 18-20. Kostnad är 150 kr för medlemmar i SFKBT och 200 kr för icke-medlemmar Arrangör är Intressegruppen för Schematerapi inom sfKBT Anmälan är bindande och görs till ulla.nordahl@telia.com senast fredag den 24 september. VÄLKOMNA!
head
2010-10-29
Poul Perris ny ordförande i sfKBT
Poul Perris, rektor för Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, valdes nyligen till Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers (sfKBT) ordförande. sfKBT är en intresse föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier som består av drygt 1100 medlemmar. Mer information om sfKBT ges på: www.sfkbt.se
head
2011-03-14
Jeffrey Young till Sverige om Schemafokuserad parterapi
Jeffrey Young kommer till Sverige den 14 mars för att ge en workshop under två dagar kring Schemafokuserad parterapi. I schematerapi ser man på relationsproblem som en kollison mellan vad man skulle behöva från sin partner och vad man faktiskt får. Detta kan ta sig olika konkreta uttryck i parrelationen. Exempel kan vara ett svartsjukt kontrollerande, missunnsamhet, otrohet, underkastelse, tvångsmässiga flyktbeteenden, ständiga gräl osv. Läs mer om kursen, och hur du anmäler dig, klicka här!
head
2011-11-08
Konferens om Attachment, Assessment and Treatment
Den 14-15 september 2012 öppnas den tredje attachmentkonferensen av International Association for the Study of Attachment (IASA) Konferensen äger rum i Frankfurt, Tyskland. 3rd IASA Biennial Conference : Attachment, Assessment and Treatment: The DMM Approach Mer information: www.iasa-dmm.org
head
2012-09-04
Par i terapi
Under hösten kommer TV-tittare att få följa med psykoterapeuten Poul Perris in i terapirummet. Han kommer under sex tisdagar att träffa sex par som sökt hjälp för olika relationsproblem. Första avsnittet sänds tisdagen den 4 september kl 21.00 på SVT1. Programserien finns även tillgänglig på SVT-play upp till 60 dagar efter programseriens avslut.
head
2013-05-06
3 dagars workshop Schematerapi i grupp
Mellan den 6-8 maj 2013 är Joan Farrell Ph.D och Ida Shaw, M.A inbjudna till Svenska institutet för kogntiv terapi för att hålla i en tredagarsworkshop under temat "Schematerapi i grupp". Joan och Ida har under lång tid utvecklat en schematerapeutisk modell för gruppbehandling. Modellen har utprövats vetenskapligt och uppvisat god effekt vid behandling av borderline personlighetsstörning. Under tre dagar får deltagaren såväl en teoretisk översikt som praktisk genomgång av hur modellen tillämpas. Mer info om workshopen samt anmälningsblankett hittar du under under Kommande kurser på vår hemsida.
head
2015-09-18
IASA:s internationella konferens i Miami, USA 9-11 november 2015
IASA presterar stolt den 4:e internationella konferensen i Miami - Attachment och behandling 9, 10 och 11 november 2015. Miami Florida USA, Hyatt Regency Miami. Föredragare är bl.a. Professor Peter Fonagy, University College London Professor Daniel L. Schacter, Harvard University Dr Rodolfo de Bernart, Institute of Family Therapy i Florens, Italien/ Andrea Landini MD, Barn- och ungdomspsykiater, Reggio Emilia, Italien Dr. Patricia Crittenden, Family Relations Institute
head
2016-08-31
Neuropsykiatriska utredningar
Vi har 18 års erfarenhet att göra neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar mellan 0-18 år. Önskas ytterligare information kontakta leg läkare, specialist inom Barn och ungdomspsykiatri Anna-Rosa Perris Mobil: 070-2869632 alt mail: anna-rosa.perris@cbti.se Information Neuropsykiatrisk utredning vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Inför utredningen Under utredningens alla dagar önskar vi att barnet/ ungdomen kommer tillsammans med båda sina föräldrar. Vi skickar kallelse med aktuella tider per post. Vi önskar få telefonnummer och mailadress till barnets aktuella förskollärare/lärare så att vi som en del av utredningen kan göra en telefonintervju samt få adress så att vi kan skicka formulär till ansvariga inom skolan som de ska fylla i. I vissa fall avtalar vi tid för förskole/skolobservation av barnet/ungdomen. Själva utredningsdelen sker oftast under 3 dagar under samma vecka. Under utredningsdagarna bjuder vi på fika. Vi ringer alltid upp er föräldrar någon dag innan utredningen börjar för att kunna svara på eventuella frågor. Utredningsdagar Första dagen börjar med att vi alla träffas tillsammans. Vi presenterar oss och redogör för de olika utredningsdagarnas upplägg. Efter det kommer barnet/ungdomen att få sitta i ett enskilt rum tillsammans med leg psykolog Berit Printz för testning. Under tiden träffar föräldrarna leg läkare Anna-Rosa Perris, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, för fördjupad intervju. Dagen avslutas vid lunchtid. Andra dagen barnet/ungdomen fortsätter göra olika test medan ni föräldrar sitter i fortsatt föräldraintervju. Efter lunch träffar barnet/ungdomen Anna-Rosa för somatisk, motorisk och neurologisk bedömning under drygt en timme. Under den tiden brukar föräldrarna få fylla i formulär eller sitta och vänta. Tredje dagen under sista utredningsdagen får barnet göra de sista testen och föräldrarna svara på de sista frågorna fram till lunch. Nästkommande vecka. Under en eftermiddag i slutet av veckan kommer ni föräldrar att bli kallade för återgivning av genomgången utredning. Vi går då igenom alla testen noggrant tillsammans med er. Vi kommer tillsammans att titta på eventuella diagnoskriterier så att vi är eniga i bilden av barnet/ungdomens fungerande. Under en efterföljande eftermiddag kommer ni föräldrar att bli kallade till en till återgivning tillsammans med dem som ni anser vara viktiga från ert barns förskola/skola. Aktuell rektor bör vara med. Veckan efter det Under en eftermiddag kommer ni att kallas tillsammans med ert barn/ungdom för en kortare återgivning av utredningen som då är anpassad till ert barn. Återgivningen är konkretiserad i form av kortare text kopplad till bilder sammansatta till ett kompendium som ni sedan får ta med er hem. Under den här återgivningen är ni välkomna att bjuda in eventuella syskon, andra släktingar eller viktiga vuxna som ni vill ska ta del av utredningsresultatet. Vad händer efter avslutad utredning? Senast två veckor efter återgivningen till er föräldrar och förskola/skola skickar vi kopia på psykologutlåtande och konkreta förslag på åtgärder till förskola/skola utifrån ert barns behov och fungerande. I de fall där behov finns skickar vi remiss till barn och ungdomskliniken för ställningstagande till utvidgad somatisk utredning, ansökan om inskrivning i samordnad habilitering enligt LSS, utfärdande av vårdbidrags ansökan eller remiss till annan instans om det framkommer behov av det. Vad händer sedan? Vid önskemål om fortsatt kontakt efter avslutad utredning så sker den i samråd med er föräldrar. Finns möjlighet till alternativa tillvägagångssätt? Ibland kan upplägget för de olika dagarna ändras ifall det finns specifika önskemål. Utredningen kan ske i hemmet om ni har ett barn som inte går att få att komma till vår mottagning. Lokal Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Skolgatan 35, 903 25 Umeå Kontaktpersoner Anna-Rosa Perris Leg läkare, specialist inom Barn och ungdomspsykiatri Leg psykoterapeut och KBT handledare Mobil: 070-2869632 Mail: anna-rosa.perris@cbti.se Berit Printz Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT handledare Mobil: 070-597 25 89 Mail: berit.printz@telia.com
head
2016-04-01
Schematerapi - En klinisk handbok
CARL GYLLENHAMMAR, POUL PERRIS Det här är den första svenska läroboken i schematerapi. Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från andra terapiskolor. Boken börjar med en inledande teoridel. Därefter får läsaren följa en terapiprocess från början till slut där samtliga interventioner och moment levandegörs av dialoger som förmedlar känslan av att befinna sig inne i terapirummet. Dialogerna åtföljs av reflektionsrutor där författarna redogör för val av interventioner och kopplar exemplen till både teori och klinisk erfarenhet. Boken beskriver även viktiga interpersonella egenskaper hos terapeuten, etiska överväganden och vanliga terapeutiska fallgropar. Schematerapin är strukturerad och integrativ. På ett systematiskt sätt tillämpas kognitiva, emotionella, interpersonella och beteendefokuserade interventioner. Författarna redogör även för aktuell forskning inom området. Sammantaget ger boken en heltäckande grund för certifiering till schematerapeut i enlighet med riktlinjer uppställda av ISST – International Society for Schema Therapy. Utkommer augusti 2016
main
2009-10-23
Handledarutbildning
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras inom kort.
main
2009-10-21
Vad är Schematerapi?
Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande, känner du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något för dig!
main
2009-10-24
Likabehandlingsplan
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit. Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja lika rättigheter för studenter personal och vårdsökanden och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Läs mer om Likabehandlingsplanen, klicka här!
main
2009-10-21
Företagshälsovård
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med speciell kompetens förutom sin KBT-kompetens anlitas.
main
2009-09-23
Patientverksamhet
På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden.
main
2009-10-26
Utbildningspatienter
Studenter/elever som ej har tillgång till lämplig klient/patient via sin arbetsplats kan i vissa fall, med klientens samtycke, få tillgång till patient/klient via Institutets väntelista. Möjlighet finns att gå hos antingen en elev på steg 1 nivå eller hos student på s.k. steg 2 nivå. Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle.
photo
2013-01-29
photo
2010-04-22
photo
2016-03-16
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet? Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns ... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI