Schematerapi - En klinisk handbok
2016-04-01 CARL GYLLENHAMMAR, POUL PERRIS Det här är den första svenska läroboken i schematerapi. Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från andra terapiskolor. Boken börjar med en inledande teoridel. Därefter får läsaren följa en tera... Läs mer här!
"Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar?"
I våra utbildningar sker kontinuerligt en utveckling. På institutet ger vi KBT utbildningar på olika nivåer; veckolånga orienteringskurser, grundutbildning (s.k. ”steg 1”), legitimationsgrundande psykoterapeututbildning (s.k. ”steg 2”), handledareutbildning, två olika nivåer av schematerapiutbildnin... Läs Poul Perris svar här!
Aktuellt
Likabehandlingsplan
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit. Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja lika rättigheter f.... Läs mer här!
Företagshälsovård
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med speciell kompetens förutom sin KBT-k.... Läs mer här!
Handledarutbildning
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras inom kort..... Läs mer här!
Vad är Schematerapi?
Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera kän.... Läs mer här!
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI