Samspelsdiagnostik och behandling i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3, 1-5 okt + uppföljningsdag 4 dec 2018.
Kursstart: 1 oktober 2018
Period: 1-5 oktober och 4 december 2018
Sista ansökningsdatum: 10 september 2018
Plats: Umeå. Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 47 B.
Kostnad: 15000 kr + 25% moms. För psykologer som önskar tillgodogöra sig kursen som specialist 17000 kr + 25% moms. Visst kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Samspelsutveckling AB erbjuder i samarbete med The Theraplay Institute, till introduktionsutbildning i MIM och Theraplay.

Kursen vänder sig till yrkeskategorier med grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Sedan 2018 är den ackrediterad som specialistkurs för psykologer.

MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay är en anknytningsteoretiskt baserad samspelsmodell med syfte att stärka relationen mellan föräldrar och barn. MIM är en halvstrukturerad, videoinspelad samspelsbedömning mellan barn och respektive förälder som sedan ligger till grund för planering av Theraplay. Theraplay är en lekfull samspelsbehandling med syfte att möta och tillgodose grundläggande känslomässiga behov hos både barn och föräldrar. Det är en interaktiv barn- och föräldraterapi som inkluderar föräldern som aktiv deltagare. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA och tillämpas i många länder. Under kursdagarna varvas teori och videodemonstrationer med praktiska övningar.

Kursen utgör nivå ett av tre i en certifieringsprocess. Efter genomgången kurs är deltagaren behörig att utöva MIM och Theraplay under handledning av certifierad Theraplay handledare. Övergripande syfte är att ge grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i samspelsmodellen MIM/Theraplay. Kursen har som teoretiskt syfte att ge fördjupade kunskaper inom anknytningsteori, kunskaper om mentalisering på olika nivåer och neuropsykologi. Ett praktiskt syfte är att omsätta dessa kunskaper genom att kursdeltagarna under kursdagarna själva utför MIM-skattningar och planerar Theraplay samspelsaktiviteter som man sedan övar på i form av rollspel.

Syfte med uppföljningsdagen är att följa upp de frågor som dykt upp efter kursen samt att ge handledning på genomförd MIM bedömning i eget ärende.
Kursledare:
Anna-Rosa Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi . Certifierad Theraplay handledare.
Britta Sundberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Samspelsutveckling AB.
Certifierad Theraplay handledare och utbildare.
Examinator: Bengt Eriksson, Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoterapihandledare

Målgrupp: Yrkeskategorier där behandlingsarbete med barn och föräldrar ingår som en del av arbetsuppgifterna i aktuell tjänst..

Antagningskrav: Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 eller annan motsvarande utbildning med inriktning på behandling av barn och/eller ungdomar där handledning av behandlingsarbete ingått.Ansökningshandlingar samspelsdiagnostik och behandling MIM och Theraplay
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Denna sidan finns inte, vill du skapa den? Klicka Här.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2009 © CBTI signerat kmco.se