Introduktionskurs i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3, 23-27 okt + uppföljningsdag 30 nov 2017.
Kursstart: 23 oktober 2017
Period: 23-27 oktober 2017
Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2017
Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm
Kostnad: 15.000 kr exkl. moms. Visst kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.
MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay är en anknytningsteoretiskt baserad samspelsmodell med syfte att stärka relationen mellan föräldrar och barn. MIM är en halvstrukturerad, videoinspelad samspelsbedömning mellan barn och föräldrar som sedan ligger till grund för planering av Theraplay. Theraplay är en lekfull samspelsbehandling med syfte att möta och tillgodose känslomässiga behov hos både barn och föräldrar. Theraplay är en interaktiv barn- och föräldraterapi som inkluderar förälderns aktiva deltagande. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA och tillämpas i många länder. Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar.
Kursen utgör första nivån för fortsatt utbildning och handledning i MIM och Theraplay. Övergripande syfte är att ge grundläggande förståelse för och praktisk färdighet i samspelsmodellen MIM/Theraplay. Kursen har som teoretiskt syfte att ge fördjupade kunskaper bl.a. inom anknytningsteori, neuropsykologi, utvecklingspsykologi och affektteori. Ett praktiskt syfte är att omsätta dessa kunskaper på ett konkret plan genom att själv utföra MIM-skattningar och planera TP- samspelslekar som sedan visas upp i rollspel.

Syfte med uppföljningsdagen är att följa upp frågor som dykt upp efter kursen samt att ge handledning i eventuella ärenden.

I samspelsbehandlingen Theraplay är man ofta två terapeuter, barn/föräldraterapeut, varför vi rekommenderar att minst två från respektive arbetsplats deltar i kursen.
Kursledare:
Anna-Rosa Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi . Certifierad Theraplay handledare.
Britta Sundberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Samspelsutveckling AB.
Certifierad Theraplay handledare och utbildare.

Målgrupp: Yrkeskategorier där behandlingsarbete med barn och föräldrar ingår som en del av tjänsten.

Antagningskrav: Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 eller annan motsvarande utbildning med inriktning på behandling av barn och/eller ungdomar där handledning av behandlingsarbete ingått.Ansökningshandlingar till Introduktionskurrs i MIM och Theraplay
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Kurser
Här finns information om kurser som ges vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken variant av KBT får jag som klient hos er? Om man söker behandling hos oss får man skräddarsydd hjälp utifrån sina konkreta behov och önskemål. Våra behandlare är ... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2009 © CBTI signerat kmco.se