Schematerapiutbildning Modul C
Kursstart: 5 november 2018
Period: 5-8 november 2018, kl. 09-16.00
Sista ansökningsdatum: 19 oktober 2018
Plats: Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Kostnad: 8000 kr + 25 % moms
Terapitekniker: Kognitiva; emotiva; beteende; relationella

4 dagars övningar i par och grupp

Max 32 deltagare per kursledare

Förkunskapskrav: Modul A och B, samt godkänd steg 1

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.
Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).
Under denna två dagars utbildning går vi igenom modul A, den konceptuella modellen, genom föreläsningar och praktiska övningar. Kursen ger kunskap att kartlägga, förstå och beskriva patienter ur ett schemaperspektiv och känna igen och förstå de olika modes (tillstånd) patienten uppvisar i terapirelationen. Förkunskapskrav är minimum orienteringsutbildning i KBT. För godkänd kurs krävs närvaro bägge kursdagarna samt godkänt kunskapsprov.
Fr.o.m. höstterminen 2010 kommer schematerapiutbildning vid Institutet att genomföras enligt en s.k. modul modell (se bif. fil) Detta är i överensstämmelse med hur många internationella schematerapiutbildare organiserar sina utbildningar. Principen med moduler är att utbildningen delas upp i olika delar, som studenten kan genomföra vid olika tidpunkter. Enligt mallen i bif. fil är vissa moduler öppna för alla, utan speciella förkunskapskrav, medan andra har specificerade krav. För certifiering till schematerapeut (vilket sker efter ansökan till den internationella schematerapiföreningen ISST) krävs att samtliga moduler är genomförda och godkända, samt psykoterapeutlegitimation.

Utbildningar i schematerapi enligt modulmodellen kommer fortlöpande att erbjudas vid Institutet. Under 2018 kommer modul A att genomföras 24-25 september, modul B 12-13 november och modul C 5-8 november.Schematerapi är en innovativ och integrerande behandlingsmodell som är en vidareutveckling av traditionell kognitiv-beteendeinriktad terapi med influenser från bland annat anknytningsteori och gestaltterapi. Modellen är i första hand avsedd för behandling av komplexa personlighetsrelaterade störningar. Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med borderlinepersonlighetsstörning, (Giesen-Bloo et al. (2006). Arh of Gen Psych, 63; 649-658).

Kursansvariga: Poul Perris leg läkare leg psykoterapeut och handledare, samt Carl Gyllenhammar psykiatriker, leg psykoterapeut och handledare.
Modulmodellen schematerapiutbildningen
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Kurser
Här finns information om kurser som ges vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2009 © CBTI signerat kmco.se