Forskningsverksamhet
Institutet har lång tradition av att bedriva forskning inom flertalet områden. Professor Carlo Perris och Docent Hjördis Perris bedrev under många år forskning kring att utveckla KBT modellen för behandling av komplex personlighetsrelaterad problematik. Efter Carlos bortgång har Bengt Eriksson Fil dr., Leg. Psykolog, Leg Psykoterapeut och Handledare tillträtt som forskningsledare vid institutet. Sedan ett par år tillbaka har en forskningskommitté bildats innefattande delar av institutets personal samt internationellt erkända forskare däribland Professor Arnoud Arntz verksam vid Universitetet i Maastricht, Holland samt Jeffrey Young vid Colombia University, USA.

På det lokala planet, inom institutets ram, drivs forskning inom flera områden: Inom utbildningsverksamheten görs en kontinuerlig dokumentering av studenternas behandlingsinsatser (av bedömning och planering inför terapeutisk behandling, av terapeutiska interventioner och av de behandlingsresultat dessa leder fram till), liksom av den teoretiska förståelse och den praktiska kliniska kompetens som växer fram under utbildningens process. Inom ramen för denna verksamhet arbetar institutet med utveckling av skattningsskalor för förbättring av denna dokumentering. Ett annat arbetsområde som är under utformning är utvärdering av utbildningsmål och deras uppfyllande. Studenter inom den legitimationsgrundande utbildningen deltar i olika forskningsprojekt som institutet är involverat i.

På det internationella planet deltar institutet i flera internationella samarbetsprojekt för teori- och metodutveckling. Bl.a. är institutet engagerat i ett forskningssamarbete som innefattar en mycket omfattande randomiserad studie (RCT) för schematerapi i gruppformat för borderline personlighetsstörning. Inom ramen för detta projekt har samarbete utvecklats med Psykiatri Södra inom Stockholms läns landsting.

För kontakt med forskningsansvarig vid institutet, klicka här!
Nyhetsarkiv
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI