Kurs i Grupp Theraplay
Utbildningsstart: 18 september 2017
Period: 18-19 september och 23 november 2017
Sista ansökningsdatum: 31 maj 2017
Plats: Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.
Kostnad: 7500 + 25% moms
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Samspelsutveckling AB erbjuder i samarbete med The Theraplay Institute, till en kurs i Grupp Theraplay 18-19 september med uppföljningsdag den 23 november 2017.

Grupp Theraplay är en anknytningsbaserad, vuxenledd gruppaktivitet i vilken alla deltagare inklusive ledare aktivt deltar i lek och lustfyllda aktiviteter. Utifrån samarbets- och omsorgsbaserade lekar utvecklas barns självkänsla, känsla av tillhörighet, omsorg, acceptans och tillit gentemot sig själv och andra. Metoden har sitt ursprung i USA och tillämpas i många länder. Grupp Theraplay är en metod som både kan användas preventivt för att stärka ett positivt gruppklimat som i grupper där en viss problematik förekommer.

För mer information, v.v. se ansökningshandlingarna till Grupp Theraplay
Anna-Rosa Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Certifierad Theraplay handledare och utbildare.
Mobil: 070/286 96 32. E-post: anna-rosa.perris@cbti.se
Britta Sundberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Samspelsutveckling AB. Certifierad Theraplay handledare och utbildare.
Mobil: 070/390 15 44. E-post: britta.sundberg@psychiat.umu.se

Målgrupp: Anställda som arbetar med barn i fokus inom bl.a. förskola, skola/fritids eller annan barnorienterad verksamhet.
Ansökningshandlingar Grupp Theraplay
Bookmark and Share


Översikt över utbildningar
Vi erbjuder också kortare kurser, läs mer här!
Grundutbildning (steg 1)
Institutet ger regelbundet grundutbildning i KBT vilken sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT). Behörighet (se separat ansökningshandling). I utbildningen undervisas eleven i evidensbaserad KBT för de vanligaste diagnosgrupperna, men introduceras även i terapiriktningar utanför KBT. Eleven har under utbildningen eget klientarbete under handledning. Examination sker bland annat genom skriftlig sal skrivning (teoretiska momenten), inlämningsuppgifter, och handledareledda gruppövningar. Det kliniska arbetet utvärderas med hjälp av vedertagna kompetensskalor för KBT. Egenterapi ingår inte i kursavgiften men 50 timmar egenterapi krävs för behörighet till att vid senare önskemål ansöka till institutets påbyggnadsutbildning inriktning KBT.
Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning (steg 2)
Institutet ger regelbundet legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning med inriktning KBT. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart. Behörighet (se separat ansökningshandling). Utbildningen innefattar undervisning i de modeller för symtomstörningar som uppvisat starkast evidens inom KBT samt en profilering mot schematerapi för behandling av personlighetsrelaterade störningar. Studenten har eget klientarbete under handledning. Studenten skall under utbildningen både behandla axel I och axel II problematik (DSM IV). Examination sker bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatsskrivning, godkänt klientarbete. Det studenternas kliniska arbete utvärderas med diverse skattningsskalor samt att deras kompetens skattas med vedertagna kompetensskalor för KBT. Ansökan om legitimation kan göras till socialstyrelsen efter godkänd examination och uppsats.
Handledareutbildning (steg 3)
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras inom kort.
Schematerapiutbildning
Institutet ger utbildningar i schematerapi på 2 olika nivåer; basutbildning och avancerad nivå. För behörighetskrav (se separat ansökningshandling). Utbildningen är auktoriserad av ”the International Society for Schema Therapy” (ISST) och följer således internationellt fastställda riktlinjer.
Auktorisation av sfKBT
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis Grundutbildning (steg 1) är auktoriserad av sfKBT, www.sfkbt.se.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet? Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller a... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2009 © CBTI signerat kmco.se