Schematerapi - En klinisk handbok
2016-04-01 CARL GYLLENHAMMAR, POUL PERRIS Det här är den första svenska läroboken i schematerapi. Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från andra terapiskolor. Boken börjar med en inledande teoridel. Därefter får läsaren följa en tera... Läs mer här!
"Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det?"
Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykologiska institutionen i Uppsala och att den kognitiva terapin initialt växte fram mer ur ett direkt kliniskt behov inom psykiatrin i Umeå. I ena lägret har traditionen av grundforskni... Läs Poul Perris svar här!
Aktuellt
Likabehandlingsplan
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit. Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja lika rättigheter f.... Läs mer här!
Företagshälsovård
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med speciell kompetens förutom sin KBT-k.... Läs mer här!
Handledarutbildning
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras inom kort..... Läs mer här!
Vad är Schematerapi?
Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera kän.... Läs mer här!
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI